Wiadomości

Tak ma wyglądać Zamek w Stobnicy, w Puszczy Noteckiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Portal Oborniki.NaszeMiasto.pl dotarł do wizualizacji zamku budowanego w Stobnicy, w Puszczy Noteckiej. Jego budowa od kilku dni budzi w kraju wielkie emocje, przede wszystkim z uwagi na to, że wznoszony jest on na obszarze chronionym w ramach programu Natura 2000, i jakimś dziwnym trafem inwestorzy, którzy realizują tę inwestycję, uzyskali wszelkie niezbędne zgody.

We wtorek agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. To właśnie. ta instytucja wydała zezwolenie na budowę zamku w Puszczy Noteckiej.
Kontrolę przeprowadza również od wtorku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Obornikach, który udał się na teren budowy.

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że pod raportem dotyczącym oddziaływania tejże inwestycji na środowisko podpisał się prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zarazem znany ekolog, który niedawno protestował przeciwko „niszczeniu” Puszczy Białowieskiej.

„W związku ze stosunkowo niedużą powierzchnią zajmowaną przez planowaną inwestycję oraz nieznaczne wykorzystanie tych terenów przez istotne gatunki ptaków wnioskować można, że inwestycja nie przyczyni się do znaczącego ograniczenia przestrzeni niezbędnej do utrzymania obecnego stanu ochrony ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka. W związku z brakiem na omawianym terenie znaczących walorów przyrodniczych nie planuje się wykonywać szczególnych działań minimalizacyjnych” – czytamy w tym kuriozalnym raporcie.

Ale to nie koniec rewelacji – zarówno prof. Tryjanowski, jak i inni autorzy raportu związani są z Fundacją Fauna Polska, mającą swoją siedzibę właśnie w Stobnicy. W Radzie Fundacji, stanowiącej organ nadzorczy, jest również przedsiębiorca Paweł Michał Nowak, ojciec Dymitra i Tymoteusza Nowaków – pierwszy jest prezesem, a drugi wiceprezesem zarządu spółki D.J.T., która buduje „zamek” w Stobnicy.

Czytaj też:

„Aby wybudować sztuczną wyspę, na której stoi zamek, osuszono na rok jezioro”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!