Wiadomości

Szkoła w Raciborzu będzie kształciła kandydatów do służby w Straży Granicznej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu powstanie klasa o profilu Straż Graniczna. Od września uczniowie, którzy myślą o służbie w tej formacji poznają jej specyfikę nie tylko na zajęciach w klasie, ale też w terenie.

Kształcenie uczniów w klasie o profilu Straż Graniczna ma rozpocząć się z początkiem kolejnego roku szkolnego. Program nauczania opracowany przez funkcjonariuszy śląskiego oddziału SG realizowany będzie w ramach przedmiotu uzupełniającego pod nazwą “Ochrona granicy państwowej z elementami prawa”, który znajdzie się w ofercie szkoleniowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.

„Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a ZSOMS ma na celu wspólne kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pielęgnowanie tradycji narodowych i formacji granicznych, przygotowanie potencjalnych kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym” – wskazała mjr Walczak. Porozumienie o współpracy podpisali we wtorek komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk Adam Jopek i dyrektorka raciborskiej szkoły Ludmiła Nowacka – poinformowała rzeczniczka śląskiej SG mjr Katarzyna Walczak.

W ramach współpracy funkcjonariusze SG będą udzielać merytorycznej i praktycznej pomocy w organizacji zajęć lekcyjnych, związanych z zagadnieniami służby granicznej. Uczniowie będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się ze specyfiką służby w Straży Granicznej.

/infosecurity24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!