Wiadomości

Sześć osób zatrzymanych w sprawie gigantycznego wyłudzenia podatku VAT

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Policjanci CBŚP przeprowadzili kolejną realizację w sprawie jednego z największych wyłudzeń podatku VAT. Tym razem wpadło sześć osób, a wcześniej zatrzymanych było już 23 podejrzanych. W wyniku przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł być uszczuplony aż o 800 milionów złotych. W wyniku intensywnej pracy śledczych dotychczas ustalono i zabezpieczono w sprawie nieruchomości (bazy paliwowe), ruchomości (m.in. dwie lokomotywy) oraz pieniądze, należące do podejrzanych o łącznej wartości 263 mln zł.

Policjanci CBŚP Zarządu we Wrocławiu prowadzą, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu, śledztwo dotyczące m.in. wyłudzenia podatku VAT. Do łamania prawa miało dochodzić od grudnia 2013 roku do lutego 2015 roku na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego, przy wykorzystaniu spółek poza granicami Polski. Przestępstwa skarbowe polegały na nieskładaniu deklaracji podatkowych lub składaniu potwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych związanych z importem i obrotem paliw płynnych oraz uszczuplania przez to należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT, jak również praniu pieniędzy pochodzących z tego procederu tj. o czyny z art. 299§1 i 5 k.k., 54§1 kks oraz art.56§1 kks.

Przestępczy proceder był prowadzony z wykorzystaniem polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych i fikcyjnego obrotu fakturowego, dzięki czemu dokonywano pozornych transakcji gospodarczych sprzedaży paliwa, ukrywając jego rzeczywiste pochodzenie.

W ostatnich dniach stycznia policjanci CBŚP przeprowadzili kolejną realizację podczas, której zatrzymano sześć osób. Śledczy zarzucają im wprowadzanie do obrotu gospodarczego na terenie Polski paliw pochodzących z Niemiec, na podstawie nierzetelnej dokumentacji oraz bez uiszczenia podatków. Z ustaleń śledczych wynika, że w wyniku ich działalność Skarb Państwa mógł zostać uszczuplony o około 30 mln zł. Podczas działań policjanci zabezpieczyli pieniądze o wartości 600 tys. zł (w euro i złotówkach). W ramach analizy stanu majątkowego podejrzanych ujawniono kilkanaście nieruchomości będących ich własnością i własnością najbliższych, co do których możliwe było skorzystanie z zapisu art. 299 par. 7 kodeksu karnego oraz przepisów o zabezpieczeniu rozszerzonym. Skutkiem tego wydano pięć postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę ponad 20 mln zł.

Sprawa jest prowadzona od 2014 roku. Pierwszą realizację przeprowadzili w 2015 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Kontrolą Skarbową, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Służbą Celną, Strażą Graniczną, policjantami KWP i KMP we Wrocławiu. Wówczas rozbito grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami na ogromną na skalę, zatrzymano 13 osób, zabezpieczono mienie warte 167 milionów złotych.

Podczas wielu realizacji przeprowadzonych w tej sprawie łącznie zatrzymano 29 osób, którym przedstawiono zarzuty nie tylko udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale także naruszenia przepisów karno-skarbowych. Ponadto 27 osób podejrzanych jest również o pranie pieniędzy. Według ustaleń policjantów CBŚP i prokuratorów, w wyniku przestępczej działalności całej grupy Skarb Państwa mógł być uszczuplony aż o około 800 milionów złotych. W wyniku intensywnej pracy śledczych dotychczas ustalono i zabezpieczono w sprawie mienie, w postaci nieruchomości (bazy paliwowe), ruchomości (dwie lokomotywy, samochody osobowe, biżuteria) oraz pieniądze należące do podejrzanych na łączną kwotę 263 mln zł.

/kom. Iwona Jurkiewicz, CBŚP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!