Wiadomości

Syryjczycy udający Bułgarów zatrzymani na lotnisku w Modlinie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W środę, 9 sierpnia, w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców, przeprowadzonej na terenie lotniska w Modlinie, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Syrii, którzy posługiwali się bułgarskimi dokumentami.

Do zatrzymania mężczyzn doszło po przylocie samolotu z Aten. Rutynową kontrolą objęto 16 cudzoziemców, a wśród nich dwóch podróżnych legitymujących się bułgarskimi dowodami osobistymi. Wprawdzie dokumenty nie nosiły oznak sfałszowania, za to wizerunki widniejące na fotografiach zamieszczonych w dokumencie nie odpowiadały wizerunkom osób posługujących się nimi. Po sprawdzeniu dokumentów w dostępnych bazach danych okazało się, że jeden z dowodów figurował w systemach jako dokument utracony.

Ustalono, że obaj cudzoziemcy są obywatelami Syrii. Ponieważ do Polski chcieli wjechać podstępem, posługując się dokumentami stwierdzającymi tożsamość innych osób, zostali zatrzymani.

W stosunku do jednego z mężczyzn zostało wszczęte dochodzenie. Cudzoziemiec przyznał się do popełnionego czynu i dobrowolnie poddał karze w postaci 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat, dozór kuratora, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz przepadek dowodu rzeczowego – bez przeprowadzania rozprawy sądowej. Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim po rozpatrzeniu wniosku o umieścił cudzoziemca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na okres 3 miesięcy.

Ponieważ drugi z zatrzymanych jest niepełnoletni, po rozpatrzeniu jego sprawy przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie na okres 3 miesięcy. Ponadto sąd ustanowił dla małoletniego cudzoziemca kuratora w postępowaniu w sprawie zobowiązanie go do powrotu.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!