Felietony

Susza w krainie rzek i jezior. U podłoża buntu Irańskich Arabów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Babek Şahit, ekspert z Tebriz Research Center, informuje, że już dwie osoby poniosły śmierć w protestach, jakie wybuchły w zamieszkałym głównie przez Arabów ostanie Chuzestan. Ich pierwotną przyczyną był brak wody, a także przerwy w dostawach prądu, szybko jednak przybrały one charakter etniczny…

Jak zauważa Babek Şahit, przez ostan Chuzestan przepływa pięć wielkich rzek wypływających z pasma górskiego Zagros, nawadniając ziemie tego regionu i wpadając do Zatoki Perskiej. Rzeka Karun, największa z tych pięciu rzek, jest również największą rzeką Iranu. Wzdłuż rzek występują liczne jeziora…

Skąd więc ten niedobór wody? Otóż władze Iranu zbudowały sieć kanałów, którymi woda transportowana jest do regionów zamieszkałych przez Persów, przede wszystkim do Isfahanu, ale nie tylko. Według oficjalnych danych prezentowanych przez irańskich urzędników, 1,5 miliarda metrów sześciennych wody rocznie jest transportowane z Chuzestanu do Isfahanu. Babek Şahit uważa, że po uwzględnieniu innych regionów w sumie ponad 2 miliardy metrów sześciennych wody kierowane jest do regionów zamieszkałych przez Persów.

W rezultacie ta bogata w wodę prowincja padła ofiarą straszliwej suszy. Problem ten dotyka nie tylko rolników, ale także mieszkańców miast, w których raz za razem mają miejsce przerwy w dostawach wody, czasami bardzo długie.

Dodajmy, że problem ten nie zrodził się w tym roku; od szeregu lat w Chuzestanie dochodziło na tym tle do protestów, ale tym razem przybrały one szczególnie gwałtowny charakter, zwłaszcza że upały w tym roku są szczególnie dokuczliwe, a do tego nałożył się na to pogłębiający się kryzys ekonomiczny oraz powtarzające się coraz częściej przerwy w dostawach prądu.

“Jednak to, co było szczególnie uderzające w tych protestach, to szybkie upolitycznienie problemu wody i wysunięcie się arabskiego etnonacjonalizmu na pierwszy plan. Ponieważ według powszechnej opinii panującej w regionie, mieszkańcy regionu są narażeni na tę dyskryminację, ponieważ należą do arabskiej grupy etnicznej” – pisze Babek Şahit.

Czytaj też:

Pierwsza ofiara śmiertelna buntu irańskich Arabów w Chuzestanie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!