Wiadomości

Straż Graniczna we współpracy z ABW rozbiła muzułmańską grupę terrorystyczną

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na podstawie materiałów zebranych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Straż Graniczna zatrzymała czterech obywateli Tadżykistanu werbujących inne osoby do działań o charakterze terrorystycznym.

Z materiałów ABW wynika, że zatrzymani 7 maja br. cudzoziemcy prowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działania polegające na werbowaniu konwertytów na islam w celu przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym. Zgromadzony materiał dowodzi, że zatrzymane osoby sympatyzują i popierają działalność organizacji terrorystycznej – tzw. Państwa Islamskiego.

Cudzoziemcy zostali osadzeni w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej w celu wydalenia i wpisania ich do wykazu osób niepożądanych na terytorium RP i strefy Schengen. Czynności zostały przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!