Gospodarka Wiadomości

Spory wzrost PKB w IV kwartale 2017 roku

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Polska gospodarka urosła w czwartym kwartale 2017 roku o 5,1 proc. – potwierdził swoje wstępne szacunki GUS. To najlepszy wynik od prawie dziesięciu lat. To dzięki inwestycjom, które były najwyższe w historii.

Wstępny szacunek PKB jest zgodny z wcześniej podanym szybkim tzw. szacunkiem flash. Tym razem urząd statystyczny uzupełnił komunikat o dane pokazujące strukturę PKB. „Produkt krajowy brutto w IV kw. 2017 roku był realnie wyższy o 5,1 proc. w porównaniu z IV kw. 2016 roku, wobec 2,7 proc. w analogicznym okresie 2016 roku” – podano w komunikacie GUS.

Urząd statystyczny przypomniał, że w całym 2017 r. tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 4,6 proc. rdr. GUS zwrócił uwagę, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale zeszłego roku był popyt krajowy.

„W IV kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 6,1 proc. i był wyższy od notowanego w III kwartale 2017 r. (wzrost o 3,9 proc.). Wpłynął na to wyższy niż w III kwartale 2017 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 8,8 proc. (wobec 3,3 proc. w III kwartale 2017 r.) oraz wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 5,0 proc. (wobec 4,1 proc. w III kwartale 2017 r.)” – napisano w komunikacie.

Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,9 proc. w skali roku i było nieznacznie wyższe niż w III kwartale 2017 r. (wzrost o 4,8 proc.). Na tempo wzrostu akumulacji brutto w IV kwartale br. wpłynął wzrost nakładów brutto na środki trwałe, czyli inwestycji o 11,3 proc. „Tempo wzrostu inwestycji było największe od I kwartału 2015 r. i wyniosło 11,3 proc.” – poinformowano.

Z komunikatu GUS wynika, że wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +5,9 pkt proc. Dodatni był także wpływ popytu inwestycyjnego na PKB i wyniósł +2,8 pkt proc.), co, mimo ujemnego wpływu przyrostu rzeczowych środków obrotowych (-0,4 pkt proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego (+2,4 pkt proc. wobec +0,6 pkt proc. w III kwartale 2017 r.). Negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego miał eksport netto, który wyniósł -0,8 pkt proc. wobec +1,1 pkt proc. w III kwartale 2017 r.

„W IV kwartale 2017 r. dynamika importu rosła szybciej niż dynamika eksportu” – zwrócił uwagę GUS. „Szybsze tempo wzrostu niż przeciętnie w gospodarce narodowej zanotowano w kluczowych segmentach gospodarki, tj. przemyśle, budownictwie, handlu i transporcie” – podkreślił GUS.

Zgodnie z komunikatem wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., była wyższa o 4,8 proc., wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 7,8 proc., natomiast w budownictwie była wyższa odpowiednio o 9,8 proc.

„Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 6,3 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 11,5 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była niższa o 9,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.” – poinformowano.

Poinformowano, że wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w IV kwartale 2017 r. wzrosła w skali roku o 0,7 proc.

„Spożycie ogółem w IV kwartale 2017 r. było wyższe niż przed rokiem o 5,0 proc., w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 4,9 proc., a wzrost spożycia publicznego wyniósł 5,4 proc. (…) Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 25,6 proc. wobec 24,4 proc. przed rokiem” – dodano.

Urząd przekazał także statystyki PKB wyrównanego sezonowo.

„W IV kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,3 proc.” – poinformowano.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!