Wiadomości

Senatorowie zgłosili szereg poprawek do ustawy o wyborach prezydenckich

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Senackie komisje zajęły się ustawą o zasadach organizacji wyborów prezydenckich. Senatorowie zgłosili do projektu PiS szereg poprawek.

Nad ustawą wyborczą pracowały w czwartek w Senacie trzy połączone komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Senator Marek Borowski (KO) zgłosił poprawki dotyczące kalendarza wyborczego i wzmocnienia uprawnień Państwowej Komisji Wyborczej. Zaproponował, by termin na zgłoszenie kandydata na prezydenta nie mógł upłynąć wcześniej niż w 10 dniu po dniu opublikowania postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw.

Borowski proponuje, by w kwestii kalendarza wyborczego marszałek Sejmu podejmował decyzje w porozumieniu z PKW, a nie jedynie po zasięgnięciu jej opinii. Kolejna poprawka autorstwa senatora KO nie daje możliwości zarządzenia wyborów korespondencyjnych na terenie gminy, gdzie nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemiologicznej.

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka zaproponowała zwiększenie składu obwodowych komisji wyborczych z 3 do 5 osób oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących wyposażenia komisji w środki ochrony osobistej. Jej zdaniem powinien to robić wójt, a minister zdrowia określić wykaz środków. Na ten cel powinna być też przeznaczona dotacja celowa z budżetu państwa.

Z kolei senator Jan Filip Libicki (PSL) wniósł poprawkę, by przedłużyć prace komisji wyborczych i przeprowadzić głosowanie w godzinach 6.00 – 22.00.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO) złożył wniosek o przedstawienie projektów rozporządzeń do rozpatrywanej ustawy, zanim komisje podejmą decyzję w tej sprawie.

Senatorowie zamierzają też zwrócić się do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z pytaniem, gdzie obecnie znajdują się wydrukowane pakiety wyborcze, przygotowane na wybory 10 maja.

/dorzeczy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!