Wiadomości

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję HGW o zakazie Marszu Niepodległości

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję Hanny Gronkiewicz-Walz dot. zakazu organizacji Marszu Niepodległości. Sąd uznał, że wolność zgromadzeń jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania państwa demokratycznego. Odrzucił on też argumenty, iż zgromadzenie to rodzi zagrożenie dla życia lub zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach, uznając, że Hanna Gronkiewicz-Walz nie miała do takiego twierdzenia.

sędzia Michał Jakubowski stwierdził, iż „wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie prawa”, podkreślając, ze „prawo do zgromadzeń jest chronione konstytucją”. Zwrócił nadto uwagę, że decyzja o zakazie „jest możliwa po starannym zbadaniu sprawy i musi zawierać przekonujące uzasadnienie”.

Sędzia podkreślił, w sprawie tej organ gminy nie uprawdopodobnił okoliczności, że w związku z tą manifestacją może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach, a to była główna przesłanka wydanego zakazu.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!