Wiadomości

Rosyjską osadę sprzed 5 tys. lat bada geoarcheolog z Łodzi

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Gotowali bulion rybny w ceramicznych naczyniach, a zapasy trzymali w koszach, mieszkali w domach budowanych ponad poziomem wody z użyciem drewnianych pali – sekrety życia osadników rosyjskiego mikroregionu Serteji sprzed 5 tys. lat odkrywa geoarcheolog z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr hab. Piotr Kittel z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ prowadzi, wspólnie z rosyjskimi naukowcami z Państwowego Muzeum Ermitaż w Petersburgu, badania na terenie mikroregionu Serteji położonego w obwodzie Smoleńskim. W trzecim tysiącleciu p.n.e. na brzegach tamtejszych jezior rozwijało się osadnictwo tzw. palafitowe (wzniesione na palach).

Dzięki dobrym warunkom geologicznym, na badanych terenach bardzo dobrze zachowały się kosze do przechowywania zapasów, fragmenty tkanin z łyka, pułapki i sieci na ryby czy fragmenty bogato zdobionej ceramiki. Wiadomo nawet, że osadnicy gotowali w dużych garnkach rodzaj bulionu rybnego.

“W osadach jeziornych natrafiliśmy również na dwa szkielety – dziewczyny, w wieku około czternastu lat oraz młodej, około dwudziestoletniej kobiety. Udało nam się również znaleźć pojedyncze kości ręki mężczyzny. Trwają analizy tego materiału, dzięki temu odkryciu możemy dowiedzieć się dużo więcej o życiu na tych terenach niemal 5 tysięcy lat temu” – mówi dr hab. Piotr Kittel.

Dodaje, że społeczności neolityczne tej części Europy bazowały na gospodarce przyswajalnej, z ważną rolą rybołówstwa. Obszary cechujące się znaczną geo- i bioróżnorodnością zapewniały obfitość źródeł pożywienia i zróżnicowanych surowców naturalnych.

Naukowiec zajmuje się badaniami paleogeograficznymi. Ich celem jest odtworzenie: warunków paleoklimatycznych, zmian poziomu wody w dawnym zbiorniku jeziornym, warunków paleoekologicznych środowiska jeziornego oraz warunków paleośrodowiskowych funkcjonowania osadnictwa palafitowego, dostępności zasobów naturalnych oraz relacji człowiek-środowisko w środkowym i późnym neolicie. Istotnym aspektem badań jest określenie wpływu wahań klimatycznych w środkowym i późnym holocenie na osadnictwo neolityczne w Europie Wschodniej.

Dr hab. Piotr Kittel, geograf i archeolog, jest kierownikiem naukowym polskiego zespołu badawczego w Serteji. Swoje badania realizuje w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki “Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu”. W projekt zaangażowani są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce, Rosji, Niemczech i Francji.

PAP – Nauka w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!