Wiadomości

Przerzucili przez granicę przeszło 13 tys. nielegalnych migrantów, zgarnęła ich Straż Graniczna

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, organizującą nielegalne przekroczenia granicy cudzoziemcom pochodzącym z Europy Wschodniej, Azji i Afryki. Obcokrajowcy byli przerzucani głównie do Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także do USA. Funkcjonariusze z Placówki SG w Hrebennem, przy udziale Europolu, zatrzymali 17 członków grupy.

18 listopada zatrzymano członków grupy przestępczej, kierowanej przez Krzysztofa Ł., która działała na terenie Kraśnika. Podejrzany współpracował z przestępcami z innych państw, w tym przede wszystkim z Ukrainy, Rosji i Turcji. Grupa Krzysztofa Ł. organizowała nielegalny pobyt na terenie Unii Europejskiej głównie obywatelom Ukrainy, Rosji, Turcji, Iranu i Libanu. Klienci grupy otrzymywali wizy i wjeżdżali do Polski na podstawie dokumentacji, która nie odzwierciedlała stanu faktycznego. Następnie zazwyczaj udawali się do innych państw unijnych, głównie do Niemiec, Szwecji i Holandii, aby tam nielegalnie podjąć pracę.

Przestępcy, przy pomocy fikcyjnych podmiotów gospodarczych (m.in. agencji pracy tymczasowej), wystawiali dla migrantów fikcyjne oświadczenia, które pozwalały im podjąć pracę. Oświadczenia te następnie były rejestrowane w urzędach pracy. Wystawiano również wnioski o wydanie zezwolenia o pracę, za pomocą których w urzędach wojewódzkich można było uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca. Obydwa typy dokumentów służyły do uzyskania wiz krajowych lub wiz Schengen. Po przybyciu do Polski cudzoziemcy nigdy nie podejmowali zatrudnienia zgodnie z treścią oświadczeń bądź wniosków, lecz wyjeżdżali do krajów Europy Zachodniej. Ustalono, że grupa Krzysztofa Ł. zorganizowała nielegalne przekroczenia granicy RP dla co najmniej 13.019 osób. Za usługi te przestępcy zainkasowali w sumie kwotę 2 mln 342 tys. euro.

Na polecenie prokuratora do Prokuratury Regionalnej w Lublinie doprowadzonych zostało 17 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Wśród zatrzymanych jest m.in. szef grupy Krzysztof Ł. (l. 62), a także Natalia B. (l. 51) i Marine G. (l. 43). Osoby te usłyszały zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, używania takich dokumentów, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od funkcjonariuszy publicznych, a także organizacji nielegalnego przekraczania granic kraju i ułatwiania cudzoziemcom w nim pobytu wbrew przepisom. Zatrzymanym grożą kary do 12 lat pozbawienia wolności.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze przeszukali również miejsca zamieszkania podejrzanych i miejsca prowadzenia przez nich działalności przestępczej. W stosunku do 13 podejrzanych prokurator zastosował zakaz opuszczania kraju, dozór Policji i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z organizowaniem cudzoziemcom przekraczania granicy RP, pobytu na terenie kraju oraz wykonywania pracy. Wobec 4 podejrzanych, na wniosek prokuratora, Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!