Wiadomości

Protest polskiej społeczności przeciwko zamknięciu polonistyki w Wilnie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Związek Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” są zbulwersowane nagłym przerwaniem rekrutacji na filologię polską na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym i zwracają się do najwyższych władz Litwy z żądaniem przywrócenia możliwości kształcenia młodzieży na tym kierunku.

Jesteśmy zbulwersowani nagłym przerwaniem w dniu 14 lipca br. rekrutacji na polonistykę – kierunek nauczycielski na Wileńskim Uniwersytecie Edukologicznym, uniemożliwiającym rejestrację w systemie LAMA BPO w regulaminowo ustalonym terminie do 19 lipca br. do godz. 17.00.

Postrzegamy to jako próbę likwidacji najstarszego, działającego na Wileńskim Uniwersytecie Edukologicznym od ponad 55 lat kierunku kształcenia nauczycieli języka ojczystego – polskiego.

Takie działanie stanowi regres w odniesieniu do przysługujących mniejszościom praw europejskich w tym do prawa przygotowywania specjalistów do nauczania języka ojczystego.

Protestujemy przeciwko podjęciu jednostronnej decyzji, która nie była wcześniej konsultowana ani ze Związkiem Polaków na Litwie ani ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, ani też z szeroką społecznością polską na Litwie.

Zwracamy się do najwyższych władz Litwy z żądaniem przywrócenia możliwości kształcenia młodzieży na kierunku pedagogicznym – polonistyki- na Wileńskim Uniwersytecie Edukologicznym, nie zawężając możliwości przygotowania nauczycieli języka ojczystego do pracy w szkołach polskich na Litwie.

Michał Mackiewicz
Poseł na Sejm Republiki Litewskiej
Prezes Związku Polaków na Litwie
Józef Kwiatkowski
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”

***

Czytaj też:

Nie będzie polonistyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!