Wiadomości

Program “Wisła”: PGZ zakończyła proces negocjacji offsetowych z Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisała umowy wykonawcze do zobowiązań offsetowych z Raytheon Missiles & Defense (RMD) w ramach programu offsetowego, dotyczącego pozyskania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej Średniego Zasięgu „Wisła”. PGZ podpisała również umowy licencyjne z Northrop Grumman (NG), partnerem RMDw programie WISŁA.

Umowy są wynikiem negocjacji prowadzonych przez Konsorcjum PGZ-WISŁA z Raytheon Missiles & Defense i Northrop Grumman. Polska Grupa Zbrojeniowa, decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej jest głównym offsetobiorcą w I fazie programu „Wisła”.

Umowy obejmują 11 zobowiązań offsetowych, dotyczące przede wszystkim przekazania zdolności związanych bezpośrednio z projektem WISŁA. Podpisane umowy zapewnią PGZ i członkom Konsorcjum m.in. pomoc techniczną i szkoleniową niezbędną w poszerzeniu zdolności projektowych, inżynieryjnych i produkcyjnych. Dzięki temu program modernizacji obrony powietrznej i przeciwrakietowej znacznie przyspieszy. Umowy wejdą w życie po ich podpisaniu przez przedstawicieli rządu.

– Dzięki zaangażowaniu i współpracy stron z MON udało się nam się dokonać przełomu i zamknąć negocjacje dotyczące zobowiązań offsetowych z naszymi partnerami. Chcę podkreślić, że w dobrym partnerstwie strony zawsze znajdą sposób na osiągnięcie porozumienia gwarantującego obopólne korzyści. Owocna współpraca z Raytheon Missiles & Defense i Northrop Grumman to kolejny ważny krok na drodze do budowania silnych relacji pomiędzy krajowymi firmami i rozwoju potencjału Sił Zbrojnych RP – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

– Zaangażowanie Raytheona w celu dotrzymania naszych zobowiązań offsetowych wobec Polski było i jest niezmienne, a dzięki naszej regularnej współpracy z MON i PGZ udało się doprowadzić do tego korzystnego rozstrzygnięcia w postaci finalizacji umowy, która tworzy konkretne, znaczące perspektywy dla polskiego przemysłu. Dzięki zbudowanym już przez nas relacjom z polskimi dostawcami i tej umowie, możliwe będzie jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału i kompetencji polskiego przemysłu w celu zapewnienia sukcesu programu WISŁA. Jesteśmy chętni, aby przejść do przodu do realizacji. – powiedziała Shawn Rantas, Dyrektor Programu Patriot dla Polski w Raytheonie.

– Umowa z PGZ jest wyrazem starań firmy Northrop Grumman mających na celu zwiększanie suwerennego potencjału polskiego przemysłu w ramach programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Zamierzamy ściśle współpracować z PGZ i innymi należącymi do konsorcjum licencjobiorcami objętymi programem offsetowym dla „Wisły”, dążąc do osiągnięcia przez Polskę celów wyznaczonych w jej programie modernizacji obrony powietrznej i przeciwrakietowej. – powiedziała Christine Harbison, Wiceprezes i Dyrektor Generalna, Combat Systems and Mission Readiness, Northrop Grumman.

Zobowiązania offsetowe Raytheon Missiles & Defense będą realizowane przy udziale 7 z 14 spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ-WISŁA. Umowy licencyjne Northrop Grumman z PGZ są częścią całościowego programu offsetowego dla projektu, zarządzanego przez Raytheon Missiles & Defense.

Zgodnie z umową, Northrop Grumman zapewni wsparcie techniczne i szkoleniowe dla Konsorcjum PGZ-WISŁA w celu rozwoju zdolności inżynieryjnych i produkcyjnych na rzecz wsparcia Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS), opracowanego we współpracy z armią amerykańską, który jest kluczowym elementem „Wisły”. Polska zakupiła IBCS w 2018 r. w ramach procedury Foreign Military Sales od rządu USA.

Konsorcjum PGZ-WISŁA odpowiadające za realizację programu po stronie GK PGZ składa się z czternastu podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., PIT-RADWAR S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Oprócz tego, część z niewymienionych spółek z Grupy PGZ bierze udział w programie jako poddostawcy.

Celem Programu WISŁA jest pozyskanie Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej Średniego zasięgu wraz z sieciocentrycznym systemem łączności i dowodzenia. W pierwszej fazie programu Polska pozyska 2 baterie (16 wyrzutni) systemu Patriot w konfiguracji obejmującej m.in. pociski PAC-3 MSE oraz system IBCS. Komponenty baterii, w tym wyrzutnie, są obecnie produkowane w przedsiębiorstwach wchodzących w skład PGZ.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!