Wiadomości

Powstanie 1 Dywizja Piechoty Legionów. Jutro MON przedstawi szczegóły

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

9 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:00, Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej, przedstawi koncepcję utworzenia 1 Dywizji Piechoty Legionów – nowej dywizji Wojska Polskiego.

We wrześniu 2022 roku, wicepremier i minister obrony narodowej podjął decyzję o powołaniu pełnomocnika MON ds. sformowania nowego – piątego związku taktycznego Wojska Polskiego – 1 Dywizji Piechoty Legionów. Nowa dywizja swoim zasięgiem obejmie obszar znajdujący się pomiędzy terenem odpowiedzialności 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej. W październiku ub. r. w Ciechanowie wicepremier-minister obrony narodowej ogłosił powstanie nowego batalionu czołgów, który będzie częścią nowo formowanej dywizji, w tej miejscowości zostanie również ulokowane dowództwo dywizji.

Wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń i symulacji doprowadziły do decyzji o formowaniu dywizji, która pod kątem struktury będzie podobna do funkcjonujących już 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej. Nowa dywizja zostanie wyposażona w najlepszy sprzęt wojskowy, którym już dysponuje Wojsko Polskie oraz będzie niebawem pozyskany (m.in. czołgi, haubice, wyrzutnia Langusta i moździerz Rak). Pozwoli to skuteczniej odstraszać potencjalnego agresora i przygotować skuteczniejszą obronę w razie ataku. Nazwa nowej dywizji nawiązuje do historycznego związku taktycznego, który zapisał się najdłuższą walką o niepodległości Polski w okresie I i II wojny światowej.

23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o Obronie Ojczyzny. Ustawa umożliwia wzmocnienie polskiej armii m.in. poprzez zwiększenie liczby żołnierzy, znaczący wzrost nakładów państwa na obronność oraz modernizację techniczną wojska. Ustawa konsoliduje i porządkuje wszystkie przepisy dotyczące Sił Zbrojnych. W efekcie wejścia w życie przepisów nowej ustawy następuje znacząca rozbudowa zdolności Sił Zbrojnych realizowana zarówno przez formowanie nowych jednostek i komponentów Wojska Polskiego, jak i zapewnienie ich wyposażenia w nowoczesny sprzęt wojskowy.

Liczebność żołnierzy Wojska Polskiego, to jeden z fundamentów silnej armii. Na zakończenie 2022 roku Wojsko Polskie liczyło 164 tysięcy żołnierzy. MON konsekwentnie podejmuje działania zwiększenia liczby polskich żołnierzy poprzez m.in. uproszczoną rekrutację oraz rozszerzenie możliwości podjęcia służby np. w nowych formach jak Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, do której w minionym roku zgłosiło się 16 tysięcy ochotników.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!