Wiadomości

Arcybiskup nie odprawi mszy dla parlamentarzystów, bo popierają małżeństwa jednopłciowe

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Arcybiskup Liechtensteinu Wolfgang Haas nie odprawi zaplanowanej na 26 stycznia tradycyjnej mszy św. na otwarcie sesji parlamentu. Decyzję wytłumaczył tym, że parlamentarzyści chcą wprowadzić ustawę o małżeństwach jednopłciowych.

Jego zdaniem taka liturgia nie ma sensu, bo członkowie parlamentu, choć „wszyscy należą do Kościoła katolickiego”, to w tej tak istotnej dla katolickiej etyki kwestii w zdecydowanej większości opowiadają się za „wprowadzeniem tego pseudomałżeństwa, co jest sprzeczne zarówno z naturalnymi odczuciami, racjonalnym prawem naturalnym, jak i w szczególności z chrześcijańskim rozumieniem człowieka, ponieważ odpowiada boskiemu porządkowi stworzenia”.

Archidiecezja Vaduz, podlegająca bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, powstała decyzją Jana Pawła II w 1997 roku bez konsultacji z władzami księstwa lub choćby wcześniejszego powiadomienia ich o tym. Wcześniej Liechtenstein należał do szwajcarskiej diecezji Chur.

Papieska decyzja zakończyła konflikt w diecezji Chur, który rozpoczął się z chwilą mianowania w 1988 roku jej biskupem koadiutorem niespełna 40-letniego wówczas ks. Wolfganga Haasa. W 1990 roku objął on rządy w diecezji, ale od początku napotykał na ostre sprzeciwy i opory ze strony duchowieństwa i wiernych. Zarzucano mu przede wszystkim „przedsoborowy” konserwatyzm zarówno w wizji Kościoła, jak i w sposobie kierowania diecezją.

W 2021 roku abp Haas odmówił udziału w konsultacjach synodalnych Kościoła katolickiego, rozpoczętych we wszystkich diecezjach świata na życzenie papieża Franciszka. Jego zdaniem dyskusje i debaty, do których wzywa papież, nie są w Liechtensteinie konieczne, gdyż bliskie relacje w parafiach umożliwiają szybki wzajemny i prosty kontakt między duchownymi i świeckimi.

– Intelektualna i duchowa wymiana była więc i jest zawsze możliwa – przekonywał hierarcha. Tłumaczył, że wszyscy, którzy chcą, mogą ze sobą rozmawiać, słuchać się i utrzymywać osobisty kontakt w sprawach sugestii, życzeń i idei dotyczących codziennego życia Kościoła. Przyznał, że zadaniem biskupa jest słuchanie, ale nie „wielkie dyskusje i długie debaty”.

– To, że w naszym małym kraju istnieje dialog kościelny, jest kłamstwem. Ludzie doświadczają, że tutejsi duchowni są niechętni do dyskusji, a arcybiskup i wikariusz generalny również odmawiają dialogu, choć byłby potrzebny – wskazał teolog Gunther Boss. Przypomniał, że wierni nie byli konsultowani przed zgromadzeniami Synodu Biskupów o rodzinie i Amazonii. Obecnie zaś został zrobiony kolejny krok: abp Haas „publicznie odrzuca proces synodalny, sprzeciwiając się w ten sposób otwarcie papieżowi Franciszkowi”.

/KAI/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!