Wiadomości

Powiało optymizmem – w lipcu 2017 r. urodziło się w Polsce o 11,5 proc. dzieci więcej w porównaniu z lipcem 2016 roku

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Przezwyciężenie kryzysu demograficznego to dziś jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską. Czy uda się to zrealizować?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w okresie od stycznia do lipca urodziło się 235,1 tys. dzieci – o 18,2 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku! W samym tylko miesiącu lipcu na świat przyszło 35 tys. dzieci.

– Spodziewałam się dobrych danych, może nie aż takich, ale sądzę, że sierpień nie będzie gorszym miesiącem jeśli chodzi o liczbę urodzeń – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Minister Rafalska podkreśliła, że w lipcu br. urodziło się 35 tys. dzieci.

– To jest naprawdę imponujący wzrost – o 3,6 tys. więcej urodzeń, jeżeli porównamy z lipcem ubiegłego roku. To jest bardzo wysoka dynamika, te dane cieszą – dodała szefowa MRPiPS.

GUS poinformował, że w lipcu 2017 r. odnotowano wzrost liczby urodzeń – o 11,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i o 2,9 proc. więcej urodzonych dzieci w lipcu br. niż w czerwcu tego roku.

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że bardzo dobre były też informacje na temat struktury urodzeń za 2016 r., szczególnie wzrost odsetka urodzeń trzecich i kolejnych dzieci.

– Tam była stagnacja od 2010 r.; zmiana miała miejsce w 2016 r. Ale oczywiście nie można wnioskować na podstawie jednego roku, nie możemy mówić o zmianie trendów kolejności urodzeń, musimy poczekać na kolejne dane z 2017 r. – zastrzegła minister rodziny.

Z danych GUS wynika, że w 2016 r. odnotowano nie tylko wzrost liczby urodzeń w stosunku do poprzedniego roku, ale wzrosła również liczba dzieci trzecich i kolejnych. Przykładowo w 2015 r. urodziło się 173 tys. 669 pierwszych dzieci, 138 tys. 681 drugich dzieci, 39 tys. 39 dzieci trzecich i 9 tys. 995 dzieci czwartych (wobec 369 tys. 308 ogólnej liczby urodzeń). W 2016 r. urodziło się 175 tys. 888 pierwszych dzieci, 146 tys. 967 drugich, 42 tys. 524 trzecich i 10 tys. 735 czwartych (ogółem było 382 tys. 257 urodzeń).

/niezalezna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!