Wiadomości

Nie tylko Wizjer, rusza postępowanie na BSP kryptonim Ważka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal Dziennik Zbrojny, w dniu 29 grudnia br. Inspektorat Uzbrojenia uruchomił postępowanie na pozyskanie bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) pionowego startu klasy mini pod kryptonimem Ważka. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 10 zestawów BSP przeznaczonych do prowadzenia obserwacji dzienno-nocnej w terenie zurbanizowanym, górzystym i lesistym. Zestaw musi umożliwiać pionowy start i lądowanie platformy powietrznej bez konieczności korzystania z dodatkowej infrastruktury terenowej. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie decyzji nr 367/MON Ministra ON z dnia 14 września 2015 roku w „sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla obronności państwa”.

Zamawiający wymaga również, aby platforma powietrzna BSP Ważka była wyposażona w elektryczny zespół napędowy, charakteryzowała się pułapem operacyjnym nie mniejszym niż 3000 m n.p.m., posiadała zdolność zawisu w powietrzu oraz rozpoznania obrazowego w każdych warunkach oświetleniowych występujących w ciągu doby. Przed rozstrzygnięciem postępowania zamawiający planuje przeprowadzenie sprawdzeń weryfikacyjnych oferowanego systemu.

Fazę analityczno-koncepcyjną dla tego zadania uruchomiono już w 2013 roku, a dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami został przeprowadzony przez Inspektorat Uzbrojenia w 2015 roku. Zadanie ujęte jest w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych (PMT) na lata 2021-2035 w ramach Programu Operacyjnego „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne OBSERWATOR”. Wcześniej zadanie było również przewidziane do realizacji w PMT na lata 2013-2022.

Termin składania przez zainteresowanych wykonawców wniosków o udział w postępowaniu wyznaczono na dzień 15 lutego 2022 roku.

Zakup BSP Wizjer nie zaspokaja wszystkich potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie BSP klasy mini. W dniu 14 czerwca 2021 roku Inspektorat Uzbrojenia poinformował bowiem o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych (odpowiednika dialogu technicznego w nowej wersji ustawy Prawo zamówień publicznych) związanych z pozyskaniem BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu i BSP klasy mini, w obu przypadkach wraz z integracją z systemem kierowania ogniem Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA), czyli w praktyce z systemem TOPAZ dostarczanym przez WB Electronics S.A.

Zamówione dziś BSP Wizjer jak już wspomniano będą przeznaczone dla jednostek Wojsk Lądowych oraz Wojsk Specjalnych i prawdopodobnie nie zostaną zintegrowane z systemem TOPAZ. Natomiast rezultatem rozpoczętych wstępnych konsultacji rynkowych powinno być odrębne postepowanie na dostawę BSP klasy mini zintegrowanych z systemem TOPAZ. Dla tego zadania pod uwagę mogą być brane zarówno BSP FlyEye, jak i BSP Wizjer, ale w drugim przypadku taka integracja dopiero musiałaby zostać przeprowadzona.

Dzisiejsza deklaracja szefa MON o chęci wznowienia dostaw BSP FlyEye nie jest bezpośrednio związana z ww. planami dotyczącymi BSP klasy mini dla WRiA. W ramach tego zamówienia planuje sie bowiem na początku 2022 roku pozyskanie jedynie kilku zestawów, które pozwolą na doraźnie zaspokojenie potrzeby WRiA. Minister Błaszczak wyjaśnił również, że zamawianie BSP tej samej klasy od różnych wykonawców wynika z chęci dywersyfikacji dostawców w tym obszarze sprzętu wojskowego.

Także dziś szef MON zatwierdził umowę na dostawę bezzałogowych systemów powietrznych klasy mini pod kryptonimem WIZJER.

Pod kyptonimem WIZJER: Sto dronów trafi na wyposażenie Wojska Polskiego

/Dziennik Zbrojny/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!