Gospodarka Polska Wiadomości

Polski eksport towarów przewyższył import

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
Jak możemy przeczytać na portalu rp.pl w  styczniu po raz pierwszy od października 2017 r. polski eksport towarów rósł szybciej niż ich import.

Jak wynika z danych, które w poniedziałek opublikował Narodowy Bank Polski, w styczniu polskie firmy sprzedały za granicą towary za blisko 18,5 mld euro, co oznacza wzrost eksportu o 4,1 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ub.r., po zwyżce o 2,3 proc. w grudniu.

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści spodziewali się przeciętnie minimalnie słabszego odczytu, na poziomie 3,6 proc. Większą niespodziankę sprawił import towarów, który zwiększył się w styczniu o 2,2 proc. rok do roku, po zwyżce o 3 proc. w grudniu. Ekonomiści przeciętnie oczekiwali odczytu na poziomie 4,1 proc.

Wskutek niemrawego wzrostu importu Polska w styczniu miała 279 mln euro nadwyżki w handlu towarowym. Dla porównania, w ub.r. tylko w maju wartość polskiego eksportu przewyższała wartość importu. W pozostałych miesiącach mieliśmy deficyt w międzynarodowej wymianie towarowej, który w całym 2018 r. wyniósł łącznie 4,8 mld euro.

Nadwyżka w handlu towarowym, w połączeniu ze stałą już nadwyżką w wymianie usług, a także dodatnim saldem dochodów pierwotnych (obejmuje m.in. wynagrodzenia pracowników, dochody z inwestycji bezpośrednich i portfelowych) sprawiła, że w styczniu Polska miała ponad 2,3 mld euro nadwyżki na rachunku obrotów bieżących. To najlepszy wynik od dwóch lat.

Co wy na to?

Autor: Grzegorz Siemionczyk

Źródło: rp.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!