Europa Polska Wiadomości

Polska podpisała z Węgrami porozumienie o partnerstwie strategicznym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

We wtorek w Warszawie podpisano porozumienie o partnerstwie strategicznym między Polską a Węgrami, które przewiduje m.in. wzmocnioną współpracę parlamentarną. Stronę polską reprezentował Marek Kuchciński oraz Stanisław Karczewski. Węgry reprezentował Laszlo Kover pełniący funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier.

Zgodnie z porozumieniem o partnerstwie strategicznym, obie strony będą m.in. informować się o przyjętych ustawach oraz będą prowadzić dialog na tematy stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania.

Współpraca między parlamentami obu krajów ma opierać się w głównej mierze na: regularnych spotkaniach dwustronnych, wspólnych działaniach w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych, regularnych kontaktach między grupami przyjaźni oraz wzajemnych wizytach i konsultacjach komisji parlamentarnych.

Będą również wspierać poszerzenie współpracy między kancelariami parlamentarnymi, zwracając szczególną uwagę na działania związane z ustawodawstwem i współpracą międzynarodową.

„Chcemy wspólnie poszukiwać dróg wyjścia z kryzysu europejskiego. Zacieśniając naszą współpracę chcemy również zacieśniać współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Chcemy jak najczęściej spotykać się, wymieniać swoimi poglądami, dokumentami, które podejmujemy w swoich parlamentach” – oświadczył marszałek Senatu.

„Zacieśnienie współpracy służy temu, aby Polska, aby Węgry wzmacniały się, aby wzmacniał się region Europy Środkowej, aby wzmacniała się Unia Europejska. Chcemy, żeby Unia wzmacniała się przez silne, suwerenne, solidarne państwa. Taki jest cel naszej deklaracji i naszych dalszych planów współpracy” – dodał Karczewski.

„To porozumienie jedynie utwierdza stan rzeczy od dawna istniejący. Wyraża naszą silną wolę, że tę współpracę, którą od lat prowadzimy, chcemy z silną wolą dalej kontynuować, niezależnie od wyników jakichkolwiek wyborów” – powiedział z kolei Laszlo Kover. Jak sam powiedził stosunki pomiędzy naszymi krajami nie stały się strategiczne z powodu podpisania tego dokumentu gdyż jest on jedynie potwierdzaniem stanu wcześniejszego.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier odebrał z rąk marszałka Kuchcińskiego, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadawany przez prezydenta cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, za wybitny wkład we współpracę międzynarodową i łączącą Polskę z innymi państwami.

Szef węgierskiego parlamentu, dziękując za przyznanie mu nagrody, zauważył że przyjaźń polsko-węgierska jest niespotykana gdzie indziej na świecie. „Polska i Węgry, Polacy i Węgrzy nie byliby tymi samymi (ludźmi) jakimi są, bez siebie, bez wzajemnego wsparcia”

Źródło: wolnosc24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!