Gospodarka Wiadomości

Polska Grupa Zbrojeniowa chce kupić Stocznię Marynarki Wojennej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W ciągu najbliższych miesięcy zostanie podpisana docelowa umowa zakupu Stoczni Marynarki Wojennej przez Polską Grupę Zbrojeniową. Pracownicy z wymaganym doświadczeniem, po zakończeniu przejmowania przedsiębiorstwa, pozostaną zatrudnieni – poinformowała w sobotę PGZ.

PGZ w oświadczeniu przekazała, że w maju tego roku została podpisana z syndykiem masy upadłościowej SMW przedwstępna umowa nabycia przedsiębiorstwa, a obecnie trwa realizacja jej postanowień. 

Grupa zaznacza, że cały proces realizowany jest pod nadzorem sądu upadłościowego, MON oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

„PGZ posiada także zabezpieczone finansowanie projektu udzielone przez Skarb Państwa, w formie dokapitalizowania. Trwający proces uzyskiwania zgód organów państwowych na sprzedaż przedsiębiorstwa realizowany jest zgodnie z harmonogramem – poinformowano.

PGZ podała również, że w ostatnich dniach została w tej sprawie wydana pozytywna decyzja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

„Przejęcie przedsiębiorstwa SMW jest bliskie finalizacji, co potwierdza zasadność wybranego scenariusza działania. Da to szansę na aktywne podjęcie działalności gospodarczej bez zadłużeń przez nową Stocznię i jej integrację z innymi podmiotami z Grupy Kapitałowej PGZ” – głosi komunikat.

W oświadczeniu PGZ odniosła się także do doniesień medialnych: „

Wobec nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w publikacji na portalu wp.pl, informujemy, że autor artykułu, powołując się na plan działania z 2015 r., wprowadził opinię publiczną w błąd. Przywołany przez autora artykułu plan przewidywał wniesienie akcji Stoczni Marynarki Wojennej do PGZ celem podwyższenia kapitału” – czytamy w oświadczeniu PGZ.

Jak podkreślono, scenariusz ten nie został zrealizowany, ponieważ nie doprowadziłby do wyprowadzenia SMW z upadłości.

„Wartość wyceny akcji SMW na poziomie 5,7 mln zł przywołana w artykule, uwzględniała obciążenia finansowe, zobowiązania i ustanowione na majątku SMW zabezpieczenia – ograniczające możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej” – informuje PGZ. 

Grupa zaznacza w oświadczeniu, że „przywołana w artykule kwota 5,7 mln zł jest bezpodstawna i nie może stanowić punktu odniesienia”.

„Sprzedaż ta dotyczy przedsiębiorstwa SMW jako całej struktury majątkowo-produkcyjnej (w tym gruntów, budynków, infrastruktury stoczniowej oraz dokumentacji technicznej),nieobciążonej żadnymi zobowiązaniami, czy zabezpieczeniami” – dowiadujemy się z komunikatu. 

Jak poinformował PGZ, według wyliczeń zawartych w niezależnej wycenie wykonanej dla syndyka masy upadłości i zatwierdzonej przez sąd upadłościowy, same nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa SMW warte są ponad 100 mln zł (teren o powierzchni około 35 ha). 

„Do tego należy wliczyć infrastrukturę stoczniową, która pozwala na budowę najnowocześniejszych, specjalistycznych jednostek dla Marynarki Wojennej RP, które to aktywa łącznie zostały wycenione na kwotę ponad 220 mln zł” – podkreślono. 

PGZ skupia ponad 60 spółek branż zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii. Roczne przychody Grupy to około 5 mld zł.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!