Wiadomości

Polacy zdecydowanie przeciwko radykalnej akcji strajkowej w szkolnictwie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Po pięciu dniach od rozpoczęcia ogólnopolskiego protestu, IBRiS przeprowadził badania, z których wynika z nich, że przytłaczająca większość jest przeciwko radykalnej formie strajkowania.

W przeprowadzonym w dniu 11 kwietnia 2019 roku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS badaniu (na próbie 1100 osób) pytano m.in. o formę protestu nauczycieli. Na pytanie o stosunek do działań, które w ramach akcji strajkowej zmierzają do uniemożliwienia przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty, na „nie” było blisko 80 proc., z czego „zdecydowanie na nie” odpowiedziała ponad połowa z nich. Niecałe 13 proc. potrafi zaakceptować strajk nauczycieli podczas pisania testów, z czego blisko 4 proc. ankietowanych jest zdecydowanie na tak.

Sondażownia zapytała także o strajk, podczas którego maturzyści przez niewystawione oceny nie będą mogli przystąpić do egzaminu. Podobnie jak w poprzednim wariancie, ponad 80 proc. badanych jest przeciwko takiemu rozwiązaniu, z czego zdecydowanie źle wyraża się o tym 60 proc. Fakt niedopuszczenia maturzystów do egzaminów dopuszcza do siebie zaledwie 2 proc. ankietowanych. Raczej dobrze o takiej formie wypowiada się 7,5 proc. respondentów.

/wp.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!