Wiadomości

Pikniki archeologiczne w całej Polsce – od piątku do niedzieli

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Europejskie Dni Archeologii to organizowane od 17 do 19 czerwca festyny, pokazy i pikniki, na których można będzie odkrywać zabytki i wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez muzea oraz instytucje kultury i nauki.

Na terenie całego kraju zaplanowano wiele festynów, pokazów, pikników, wystaw i wykładów, aby pokazać czym obecnie zajmuje się archeologia – poinformował Narodowy Instytut Dziedzictwa, koordynator Europejskich Dni Archeologii w Polsce.

W tych dniach muzea, instytucje kultury i nauki zaprezentują zwiedzającym zakres prowadzonych badań, zaproszą do udziału w warsztatach tematycznych i umożliwią zwiedzanie obiektów archeologicznych, również tych niedostępnych na co dzień. Program Europejskich Dni Archeologii jest dostępny tutaj.

“Europejskie Dni Archeologii to czerwcowy, doroczny cykl wydarzeń, organizowany w Polsce już po raz trzeci. Celem EDA jest przybliżenie dziedzictwa archeologicznego i współczesnej archeologii społeczeństwu. Organizowane wydarzenia skupiają instytucje archeologiczne, niezależnych badaczy i edukatorów oraz specjalistów wspierających prace archeologiczne, którzy prezentują zainteresowanym tajniki tej dziedziny” – wyjaśnia cytowana w komunikacie dr Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID).

Pierwsza edycja Europejskich Dni Archeologii odbyła się w 2020 r. W tym roku Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynuje działania 15 instytucji, które zapraszają w sumie na ponad 60 wydarzeń w całym kraju.

Jak przypomina NID, na terenie Polski zewidencjonowano ponad 469 000 nieruchomych zabytków archeologicznych. Za zabytki o szczególnym znaczeniu dla kultury uznano m.in. Rezerwat archeologiczny w Biskupinie, neolityczne kopalnie krzemienia w Krzemionkach k. Ostrowca Świętokrzyskiego czy Ostrów Lednicki (są to Pomniki Historii). Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego trafił w 2019 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdecydowana większość zarejestrowana została w ramach realizacji ogólnopolskiego programu Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP), prowadzonego od końca lat 70. do dzisiaj.

Obecnie NID opracowuje nową strategię rozpoznawania dziedzictwa archeologicznego – AZP+. To sposób dokumentowania i monitorowania dziedzictwa archeologicznego przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Wykorzystuje się tu współczesne możliwości związane z dostępem do danych przestrzennych i teledetekcyjnych (drony, satelity, georadar).

Informacje o polskich zabytkach, wraz z ich opisami i treściami multimedialnymi, udostępnia portal Zabytek.pl. Znaleźć tu można lokalizację wszystkich stanowisk archeologicznych, część z nich posiada dokładny opis. Multimedia obejmują archiwalne i aktualne zdjęcia, skany dokumentacji z krajowej ewidencji zabytków, modele 3D obiektów, chmury punktów, zdjęcia panoramiczne i filmy dokumentalne.

Również w serwisie www.nid.pl znajdują się opisy obiektów zgrupowanych w kategorie tematyczne. Zarejestrowani użytkownicy mogą za pomocą serwisu zaplanować wycieczki szlakiem zabytków (rowerowe, piesze, samochodowe). Przygotowaną wycieczkę można opublikować i z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

PAP – Nauka w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!