Wiadomości

Pierwsza przysięga żołnierzy WOT na Dolnym Śląsku

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić…”

Wrocławski Rynek po raz pierwszy gościł dolnośląskich Terytorialsów, którzy z dumą i wzruszeniem wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej. Uroczystość odbyła się 23 lutego br., było to historyczne – pierwsze zaprzysiężenie żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ten ważny dla dolnośląskich Terytorialsów dzień rozpoczął się o godz. 12.30 na wrocławskim Rynku. Przysięgę na sztandar złożyło ponad 100 ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i rozpoczęli tym samym 3-letni okres szkolenia. Uroczystość poprzedziła msza święta o godzinie 10.00, która odprawiona została w intencji żołnierzy i ich rodzin w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety.

W uroczystości uczestniczyli kombatanci, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczni goście.

,, Drodzy Żołnierze, dziś jest Wasz dzień. Wojskowa przysięga, którą za chwilę złożycie, stanie się zobowiązaniem i pozostanie z Wami na długie lata. Złożycie ją na wierność naszemu państwu, naszej Ojczyźnie. Wiem, że czynicie to z pełną świadomością, motywowani patriotyzmem i odpowiedzialnością za nasz kraj. Gratuluję Wam tej postawy”- tymi słowami w imieniu Prezesa Rady Ministrów zwrócił się do żołnierzy 16 DBOT Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej – Senator Jarosław Rusiecki.

List do żołnierzy skierował również Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak „ Podjęliście decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej, których podstawowym zadaniem jest służba lokalnej społeczności. W każdej sytuacji kryzysowej, zarówno podczas wojny, jak i w czasie pokoju, macie zawsze być blisko potrzebujących pomocy – chronić życie, zdrowie i mienie tutejszej ludności.

Dziękuję Wam za odpowiedzialną postawę, którą okazaliście stając w szeregach 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Niech duma i radość dzisiejszego dnia pozostaną z Wami w żołnierskiej drodze”.

Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Artur Barański skierował do zaproszonych gości, żołnierzy jak i ich rodzina słowa podziękowania:

„Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia ludzi oddanych Ojczyźnie i regionowi. Dziś serdecznie i po żołniersku dziękuję za wszelkie okazane brygadzie i jej żołnierzom wyrazy sympatii. Jeszcze raz podkreślę, Waszą obecność na naszym święcie, odczytujemy jako wielki zaszczyt i wyróżnienie, za co serdecznie – Dziękuję”.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów 16 DBOT.

16 Dolnośląska Brygada OT rozpoczęła proces formowania od września 2019 r. Obecnie liczy ok. 250 Terytorialsów, w tym 20 kobiet.

Brygada opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy wstępując w jej szeregi nie muszą rezygnować ze swoich dotychczasowych aktywności. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT jest świetnym balansem pomiędzy życiem rodzinnym, zawodowym i możliwością służby dla Polski.

Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników za pośrednictwem organizowanych kursów specjalistycznych. Dla dużej części naszych żołnierzy bardzo istotne jest to, że mogą oni pełnić służbę w pobliżu miejsca zamieszkania.

kpt. Renata Mycio
Oficer prasowy
16 Dolnośląska Brygada OT

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!