Polska Wiadomości

Pięcioro dzieci wróci do domu na skutek interwencji prawników Ordo Iuris

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga-Południe w Warszawie postanowił o powrocie do domu małoletnich Andrzeja, Teresy, Marii, Patrycji, i Kacpra. W trwającym kilka miesięcy postępowaniu, rodziców pięciorga dzieci wspierali prawnicy z Programu Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Dzieci zostały zabrane rodzicom – Pani Monice oraz Panu Marcinowi – w wyniku sprawozdania kuratora, w którym wyraził on negatywną opinię o bezpieczeństwie przebywających w domu małoletnich oraz o sprawianych przez nich problemach wychowawczych.

Podczas rozpraw pełnomocnicy wskazywali na brak podstaw dla dalszego stosowania tak radykalnego środka, jaki stanowi umieszczenie małoletnich w domu dziecka, wykazując jednocześnie, że dobro dzieci nie jest zagrożone. W toku postępowania, zeznający świadkowie zgodnie wskazywali na bardzo silną więź emocjonalną pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz na tęsknotę towarzyszącą kilkumiesięcznej rozłące.

Państwo Monika i Marcin podjęli wysiłki celem poprawy swoich kompetencji rodzicielskich, uczęszczając na dwa kursy umiejętności wychowawczych. Przy pomocy przyjaciół oraz organizacji społecznych wyremontowali mieszkanie i przystosowali je do powrotu dzieci.

Sąd w ustnym uzasadnieniu podkreślił, że na jego rozstrzygnięciu zaważyły w dużej mierze starania rodziców wsparte aktywnością osób zaangażowanych w pomoc rodzinie.

W postępowaniu rodziców reprezentowali prawnicy Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Kacper Chołody.

Informacje o Programie Interwencji Procesowej Ordo Iuris:

Program powstał w celu wywierania aktywnego i profesjonalnego wpływu na orzecznictwo sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących obrony praw rodziny oraz godności i wolności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu przywiązania do naturalnego ładu społecznego poświadczonego w Konstytucji RP. Współpracujący z Instytutem Ordo Iuris adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci z całej Polski stykają się bezpośrednio z krzywdą rodzin i osób, których prawa zostały naruszone wskutek działania lub zaniechania władz publicznych. W ramach Programu udzielana jest pomoc prawna w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, wykroczeniowych, pracowniczych oraz administracyjnych.

 Źródło: http://www.ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/dzieki-interwencji-prawnikow-ordo-iuris-piecioro-dzieci-wroci-do-domu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!