Wiadomości

Papież Franciszek spotkał się z patriarchą Wschodu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Jeden jest Chrystus dla wszystkich – mówił papież podczas spotkania z katolikosem-patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Awą III.

– To ważne, abyśmy na drodze ekumenizmu zbliżali się do siebie coraz bardziej, nie tylko wracając do wspólnych korzeni, ale także razem głosząc dzisiejszemu światu świadectwem życia oraz słowami życia misterium miłości Chrystusa i Jego Oblubienicy, Kościoła – mówił Papież podczas spotkania w Rzymie z katolikosem-patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Awą III. Franciszek podkreślił dobre oraz pełne dialogu stosunki między dwiema wspólnotami

Ojciec Święty przypomniał wiele zgodnych stanowisk obu Kościołów. Równocześnie wskazał, że siostrzana dla Asyryjczyków grupa katolicka, czyli tzw. Chaldejczycy, przeżywała i wciąż przeżywa podobne trudne doświadczenia. – Niestety, Bliski Wschód jest dalej zraniony z racji ogromnej przemocy, niestabilności czy niepewności, a liczni nasi bracia i siostry w wierze musieli opuścić swoje ziemie. Wielu walczy, aby tam pozostać, i chcę odnowić razem z Waszą Świątobliwością apel o ochronę ich praw, zwłaszcza tych dotyczących wolności religijnej oraz pełnego obywatelstwa – zaznaczył Papież.

Podkreślając wagę ekumenizmu, Franciszek odniósł się także do dążenia do głęboko oczekiwanej w Kościołach jedności pozwalającej celebrować razem najważniejsze tajemnice naszej wiary.

– W związku z tym dziękuję Waszej Świątobliwości za wyrażenie pragnienia znalezienia wspólnej daty, aby chrześcijanie obchodzili razem Wielkanoc. W owej sprawie chciałbym rzec – przypomnieć, co św. Paweł VI już powiedział w swoim czasie: jesteśmy gotowi zaakceptować jakąkolwiek propozycję, która zostałaby uzgodniona wspólnie. Rok 2025 to ważny rok: nastąpi wtedy celebracja okrągłej rocznicy pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei, ale też wypadnie nam wówczas świętować Paschę w ten sam dzień. Miejmy więc odwagę zakończenia obecnego podziału wzbudzającego czasem śmiech: “a twój Chrystus kiedy zmartwychwstaje?”. Znakiem, który powinniśmy czynić, jest: jeden Chrystus dla nas wszystkich. Odważmy się i poszukajmy razem: ja pozostaję gotowy, nie tylko ja, ale Kościół katolicki pozostaje gotowy, aby pójść za tym, co powiedział św. Paweł VI. Znajdźcie porozumienie, a my podążymy tam, gdzie wskażecie. Odważę się także wyrazić pewne marzenie: żeby oddzielenie od umiłowanego Asyryjskiego Kościoła Wschodu, pierwszy trwały podział w historii wspólnoty wiernych, mogło być, jak Bóg da, pierwszym podziałem, który zostanie rozwiązany. Polecajmy naszą drogę wstawiennictwu męczenników i świętych, by oni, już zjednoczeni w niebie, wspierali naszą pielgrzymkę na ziemi– zachęcił papież.

/KAI/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!