Wiadomości

MEiN: Od 1 grudnia można składać wnioski o stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od 1 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Przyznawane jest maksymalnie na 3 lata, a jego wysokość nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie – poinformował resort edukacji i nauki.

Stypendia ministra mogą otrzymać młodzi naukowcy, tj. doktoranci i nauczyciele akademiccy niemający stopnia doktora albo ze stopniem doktora uzyskanym nie więcej niż przed siedmioma laty, zatrudnieni m.in. na uczelniach i w instytutach badawczych.

Wnioski można składać od 1 do 31 grudnia 2022 r. O przyznanie stypendium może wnioskować rektor, dyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem. Wniosek może złożyć również osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca.

Stypendium jest przyznawane maksymalnie na trzy lata, a jego wysokość nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

W pierwszej edycji w 2022 r. minister edukacji i nauki przyznał stypendia 215 wybitnym młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Przeznaczono na to 42 mln zł. Laureatów wyłonili eksperci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

Najwięcej stypendiów przyznano młodym badaczom zgłoszonym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 19, Uniwersytet Warszawski – 14 i przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 11 stypendiów.

Wskazano, że przy ocenie wniosków największą wagę przywiązywano do wymiernych efektów działalności naukowej w postaci publikacji naukowych (lub dzieł artystycznych – w przypadku dziedziny sztuki) oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Z informacji na stronie MEiN wynika, że minister przyjął nowe podejście do sposobu wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Jak wyjaśniono, polega ono na przyznawaniu w każdej z dyscyplin podobnej liczby stypendiów. Podejście to – jak czytamy na stronie MEiN – zagwarantowało młodym naukowcom równy dostęp do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową.

PAP – Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!