Świat Wiadomości Wiara

Papież ekskomunikował opozycyjnego kardynała

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Watykan ogłosił, że z dniem 4 lipca uznaje byłego nuncjusza w USA, arcybiskupa Carlo Maria Viganò za winnego przestępstwa schizmy, w związku z czym zostaje on ekskomunikowany. Duchowny był znany z krytyki pod adresem prądów modernistycznych w Kościele.

Papież ekskomunikował opozycyjnego kardynała. Watykańska Dykasteria ds. Nauki Wiary ogłosiła, że ​​uznała byłego nuncjusza USA, arcybiskupa Carlo Marię Viganò za winnego schizmy i ekskomunikowała. W oświadczeniu skierowanym do korpusu prasowego Stolicy Apostolskiej, dykasteria oświadczyła, że ​​jej Kongres zebrał się 4 lipca, aby podjąć decyzję przeciwko Viganò. W oświadczeniu czytamy:

W dniu 4 lipca 2024 roku zebrał się Kongres Dykasterii Doktryny Wiary, aby zakończyć postępowanie, o którym mowa w kan. 1720 KPK, przeciwko Najprzewielebniejszemu Carlo Marii Viganò, arcybiskupowi tytularnemu Ulpiany, oskarżonemu o przestępstwo schizmy ( kan. 751 i 1364 KPK, art. 2 SST).

Powszechnie znane są jego publiczne wypowiedzi, będące wyrazem odmowy uznania i poddania się papieżowi, odrzucenia komunii z podległymi mu członkami Kościoła oraz legitymizacji i władzy nauczycielskiej Soboru Watykańskiego II. Po zakończeniu procesu karnego Najprzewielebniejszy Carlo Maria Viganò został uznany za winnego przestępstwa schizmy.

Dykasteria ogłosiła ekskomunikę latae sententiae zgodnie z kan. 1364 § 1 KPK. Zniesienie cenzury w tych przypadkach jest zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej. Decyzja ta została przekazana Najprzewielebniejszemu Viganò w dniu 5 lipca 2024 r.

Zgodnie z Prawem Kanonicznym ekskomunikowanym kapłanom zabrania się sprawowania sakramentów.

20 czerwca Viganò ujawnił, że dykasteria pismem z 11 czerwca wszczęła przeciwko niemu „pozasądowy proces karny”, oskarżając go o „zbrodnię schizmy”. Wydany przez prałata Johna Kennedy’ego, który kieruje Sekcją Dyscyplinarną Dykasterii Nauki Wiary list Watykanu zaalarmował go o „zbrodni schizmy, o którą został oskarżony. Chodziło o publiczne oświadczenia, których skutkiem jest zaprzeczenie elementom niezbędnym do utrzymania komunii z Kościołem katolickim, zaprzeczenie legitymizacji papieża Franciszka oraz odrzucenie Soboru Watykańskiego II.

Odrzucając oskarżenia, Viganò oświadczył wówczas: – Twierdzę, że jako Następca Apostołów pozostaję w pełnej komunii z Rzymskokatolickim Kościołem Apostolskim, z Magisterium Biskupów Rzymu oraz z nieprzerwanym doktrynalnym, moralnym i liturgicznym Tradycję, którą wiernie przechowują. Dodał ponadto, że odrzuca i potępia skandale, błędy i herezje Jorge Mario Bergoglio, który sprawuje tyrańskie rządy w Watykanie.

W obszernym oświadczeniu wydanym 28 czerwca były nuncjusz USA udzielił ostrej odpowiedzi na oskarżenie o schizmę, potwierdzając, że „[sekta] schizmatycka oskarża mnie o schizmę: to powinno wystarczyć, aby wykazać, że ma miejsce działalność wywrotowa”.

NASZ KOMENTARZ: Walka papieża Franciszka z arcybiskupem Viganò wpisuje się w szerszy kontekst poniżania i zwalczania tradycji katolickiej oraz mszy trydenckiej. Dość powiedzieć, żę kilka dni temu, jeden z urzędników watykańskich powiedział: “lepsze są puste kościoły, niż msza trydencka”.

Polecamy również: Żydowscy naziści zamordowali kolejnych 5 dziennikarzy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!