Wiadomości

Państwowy dług publiczny wynosi ponad bilion złotych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Państwowy dług publiczny na koniec III kwartału tego roku wyniósł 1 bln 1 mld 181 mln zł, co oznacza wzrost o 0,3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i wzrost o 1,7 proc. więcej wobec końca 2018 roku.

Jak podaje w komunikacie Ministerstwo Finansów: państwowy dług publiczny (PDP), czyli zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji, na koniec III kwartału 2019 r. wzrosło o 2 mld 961,5 mln zł w stosunku do poprzedniego kwartału. Zadłużenie było również większe o 16 mld 867,6 mln zł wobec końca 2018 r.

MF podaje w komunikacie, że zmiana PDP w III kwartale 2019 r. wynika z wypadkowej wzrostu zadłużenia podsektora rządowego, wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego i spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych.

Zadłużenie podsektora rządowego wzrosło o 2 mld 340,0 mln zł (więcej 0,3 proc.), w tym zadłużenie skarbu państwa po konsolidacji o 2 mld 243,7 mln zł (więcej o 0,2 proc.). Zadłużenie podsektora samorządowego wzrosło o 624,8 mln zł (o 0,8 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 431,3 mln zł (skok o 0,6 proc.). Spadek zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych wyniósł natomiast 3,3 mln zł (mniej o 5,4 proc.).

Przed konsolidacją zadłużenie sektora finansów publicznych wyniosło w III kwartale 1 bln 064 mld 297 mln zł. Oznaczało to wzrost o 4 mld 181 mln zł w III kwartale 2019 r., a o 26 mld 274,3 mln zł – skok o 2,5 proc. – w porównaniu z końcem 2018 r.

MF podało też, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP), stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł na koniec III kwartału 2019 r. 1 bln 54 mld 768,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 0,3 proc., czyli 3 mld 561,8 mln zł w III kwartale 2019 r. i 1,9 proc. więcej (19 mld 514,0 mln zł) w porównaniu z końcem 2018 r.

Na zmianę wysokości długu EDP w III kwartale 2019 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim wzrosty: zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 573,1 mln zł, oraz długu przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 531,5 mln zł, oraz spadek zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych o 357,6 mln zł.

/PAP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!