Wiadomości

Organizacje zrzeszające Turków z Południowego Azerbejdżanu wyraziły zaniepokojenie mapą “świata tureckiego”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Przedstawiciele organizacji i partii zrzeszających Turków z należącego do Iranu Południowego Azerbejdżanu wyrazili zaniepokojenie mapą “świata tureckiego”, na tle której pozował do zdjęcia prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, gdyż może ona sugerować zrzeczenie się pretensji do takich ośrodków jak Kazwin, Sawe, Hamadan, Karadż czy Arak.

Generalnie Turcy z Południowego Azerbejdżanu uznają prezentacji mapy za krok we właściwym kierunku, zwłaszcza w kontekście postanowień niedawnego szczytu w Stambule, w trakcie którego przywódcy państw tureckich zdecydowali się przekształcić Radę Turecką w Organizację Państw Tureckich, zaznaczając, iż celem tego jest głęboka integracja państw, które łączy wspólnota języka, kultury i dziedzictwa historycznego.

“Włączenie na tę mapę niesamodzielnych regionów tureckich obok niepodległych państw tureckich wywołało podziw i satysfakcję Turków z Południowego Azerbejdżanu i innych Turków żyjących na terytorium Iranu” – czytamy w oświadczeniu. Zwrócono uwagę, że w ten sposób dowiedziono, “niezależnym rządom tureckim los skolonizowanych regionów tureckich nie jest obojętny”, co “ucieszyło ludność tych regionów oraz wzbudził niepokój mocarstw kolonialnych”. Sygnatariusze oświadczenia stwierdzili, iż “bitwa o Górski Karabach jest najwyraźniejszym dowodem na to, że jedność świata tureckiego została osiągnięta nie tylko słowami, ale także czynami”.

Ale… Turcy z Południowego Azerbejdżanu poczuli się więc zobligowani do dokonaniu korekty w rzeczonej mapie.

“Jak wszystkim wiadomo, terytorium Południowego Azerbejdżanu zaczyna się od granic Turcji i Północnego Azerbejdżanu i ciągnie się do Hamadanu. Każdy, kto podróżował do tego regionu wie, że językiem tych regionów jest azerbejdżański turecki, a zdecydowana większość ludności tego regionu to Turcy azerbejdżańscy. Ale na zaprojektowanej mapie geografia Południowego Azerbejdżanu została zaznaczona tylko do Zandżanu, , a inne regiony tureckie, takie jak Kazwin, Sawe, Hamadan, Karadż i Arak, nie zostały uwzględnione na mapie” – zauważają sygnatariusze oświadczenia.

Jak podkreślono, “sytuacja ta wywołała zaniepokojenie Turków Południowego Azerbejdżanu, a wielu obywateli Azerbejdżanu Południowego wyraziło swoje zaniepokojenie w tym zakresie”. Wyrażono w związku z tym nadzieję, że w przyszłości mapa zostanie skorygowana.

Czytaj też:

Persowie straszą azerbejdżańskim imperializmem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!