Wiadomości

Obrzydliwa prowokacja „The Washington Times”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na stronie internetowej „The Washington Times” opublikowano opinię rabina Menachema Levine’a, który łże na temat udziału Polaków w zagładzie Żydów. Tekst opatrzono grafiką ukazującą polską flagę i godło, nad którymi widnieje symbol swastyki.

„Czemu nowe polskie prawo o Holokauście to kpina?” – taki jest tytuł felietonu, który ukazał się 20 lutego na stronie internetowej „The Washington Times”. Jego autor, rabin Menachem Levine, określa nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej mianem „zbioru sztuczek odgrywanych na prochach milionów Żydów pomordowanych w Holokauście”. W opinii Levine’a głównym celem wprowadzenia nowego prawa jest delegalizacja możliwości oskarżenia Polski o współudział w nazistowskich zbrodniach.

Levine podkreśla, że ok. 6,7 tys. Polaków zostało uznanych Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. „Z pewnością byli nieopisanie odważni i dobrzy Polacy. Ryzykowali własne życie, i życie tych, których kochali, przez lata chroniąc w domach i stodołach, w piwnicach i bunkrach Żydów” – pisze, zapominając o tych setkach tysięcy, którzy pomagali Żydom, ale którzy nie zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

„Niezależnie od tego, Yad Vashem jasno twierdzi, że to za sprawą Polaków nazistowski Holokaust był możliwy w Polsce. Bez współpracy z lokalnymi mieszkańcami, którzy czasami pasywnie obserwowali, a wielokrotnie z entuzjazmem wspierali, program masowego mordu był możliwy” – pisze rabin w swym przesiąkniętym nienawiścią artykule.

„Niemal wszystkie obozy zagłady w okupowanej Europie zostały zbudowane w Polsce. Nie było krematoriów i komór gazowych w okupowanej Francji, Belgii, Holandii, Grecji, Bułgarii, Luksemburgu, Norwegii, Danii, Czechosłowacji ani żadnym innym kraju podbitym przez niemieckich żołnierzy. Auschwitz, Birkenau, Chełmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka i inne (obozy – red.) zostały wybudowane w Polsce. Dlaczego?” – pyta Levine i sam sobie odpowiada: „naziści wiedzieli, że Polacy od wieków są antysemitami”, i byli przekonani, że Polacy nie będą protestować przeciwko zbudowaniu na ich ziemi obozów śmierci dla Żydów. Levine kłamie, że Niemcy „rekrutowali” wśród Polaków strażników do gett i pracowników kolei do obsługi transportu Żydów, choć w rzeczywistości rekrutowali ich przede wszystkim spośród Żydów.

Tekst opatrzono grafiką ukazującą polską flagę i godło, nad którymi widnieje symbol swastyki i wałek do malowania, który ma sugerować, że polskimi barwami narodowymi usiłuje się przykryć symbol III Rzeszy.

/The Washington Times, TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!