Wiadomości

Narodowy Bank Polski przedstawił informację na temat wartości aktywów rezerwowych Polski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na koniec lutego 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 134,8 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 163,4 mld dolarów – poinformował w piątek bank centralny.

Z danych opublikowanych przez NBP wynika, że na koniec lutego 2021 r. stan aktywów rezerwowych wyrażony w euro wyniósł 134,8 mld i był o 5 mld euro wyższy niż na koniec stycznia 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 6,1 mld dol., do 163,4 mld dol.

W komunikacie podano, że Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70 proc.) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!