Wiadomości

Najnowszy komunikat Sił Zbrojnych Ukrainy: “Wróg ponosi straty, ale nie zaprzestaje prób zdobycia Kijowa”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Informacja operacyjna Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy z godziny 11.00 dnia 28.02.2022 dotycząca inwazji rosyjskiej:

Przeciwnik kontynuuje operację ofensywną przeciwko Ukrainie, przy wsparciu lotnictwa operacyjno-taktyczna i armijnego oraz z użyciem precyzyjnej broni dalekiego zasięgu.

W poprzednim dniu rosyjscy okupanci przeprowadzili 6 uderzeń rakietowych (do 30 pocisków) i 4 naloty, głównie z przestrzeni powietrznej Republiki Białorusi. Od początku otwartej agresji przeciwnik użył około 180 pocisków samosterujących i operacyjno-taktycznych Iskander.

Siły Powietrzno-Kosmiczne Sił Zbrojnych FR operują w przestrzeni powietrznej Republiki Białoruś. Sieć lotniskowa Republiki Białoruś służy do przewozu osób i ładunków. Istnieje duże prawdopodobieństwo użycia sił zbrojnych Białorusi.

Na Polesiu przeciwnik poniósł znaczne straty i próbuje je uzupełnić kosztem wojsk powietrznodesantowych Sił Zbrojnych FR.

Na kierunku północnym zakończył przegrupowanie i próbuje kontynuować ofensywę na Czernihów-Kijów. Trzy batalionowe grupy taktyczne rejonie Chomutówka, Głuchiw, Baturin zostały zatrzymane.

Pododdział strzelców zmotoryzowanych 14 Korpusu Armijnego Floty Północnej na rubieży Sumy – Ochtyrka – Połtawa poniósł znaczne straty i utracił potencjał ofensywny.

Na kierunku Słobożańskim przeciwnik został zatrzymany .

Na donieckim obszarze operacyjnym nieprzyjaciel siłami 1 i 2 Korpusów Armijnych przy wsparciu artyleryjskim Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej próbuje prowadzić działania ofensywne. Cel agresora, jakim było dotarcie do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego, nie został osiągnięty.

Na kierunku tawrijskim [krymskim] nieprzyjaciel po przegrupowaniu próbował zorganizować ofensywę na Mikołajów i nie zaprzestał prób wysadzenia desantu morskiego w rejonie Mariupola. Siły Zbrojne Ukrainy bronią granic.

Pomimo znacznych strat i spowolnienia ofensywy na niektórych kierunkach, przeciwnik nie porzuca swojego głównego celu – przejęcia kontroli nad Kijowem. Siły obronne stolicy podjęły kroki w celu przeciwstawienia się wrogowi.

Zgrupowania marynarki wojennej nadal walczą w południowo-zachodniej części Morza Czarnego. Od strony morza prowadzi obronę baz i portów ODESSA, PIWDIENIJ, OCZAKÓW, CZORNOMORSK.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy osłania z powietrzna pododdziały zgrupowań operacyjnych wojsk na całym terytorium Ukrainy.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!