Wiadomości

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla prof. Hanny Kóčki-Krenz

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Archeolog, historyk sztuki prof. Hanna Kóčka-Krenz jest tegoroczną laureatką Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy związanej z pierwszą dynastią panującą w Polsce.

W tym roku nagroda została przyznana po raz dwunasty. Jej wręczenie odbędzie się w połowie września na Ostrowie Lednickim w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach (Wielkopolskie).

Kapituła Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu wyróżnienia podkreśliła, że zainteresowania laureatki skupiają się, od czasów jej studiów, wokół badań społeczeństw wczesnego średniowiecza.

„Szczególne miejsce w jej badaniach zajmują prace poświęcone początkom państwa polskiego. Zarówno prace w terenie, zajęcia dydaktyczne jak liczne publikacje laureatki dotyczą przełomowego okresu, jakim było powstawanie państwa wczesnopiastowskiego” – wskazała kapituła.

Jak dodano prof. Hanna Kóčka-Krenz popularyzuje efekty badań w mediach, swoją wiedzę przekłada także na działalność wystawienniczą i konsultacyjną, będąc członkiem rad naukowych instytucji muzealnych oraz zasiadając w konserwatorskich i społecznych ciałach doradczych i opiniotwórczych.

Hanna Kóčka-Krenz odbyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza z zakresu historii sztuki i z zakresu archeologii. Od 1973 roku była asystentem w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu. Od 1996 r. była profesorem nadzwyczajnym UAM. W maju 2012 r. zyskała tytuł profesora zwyczajnego. Jest wieloletnim dyrektorem Instytutu Archeologii UAM.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie obejmuje początki średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz architektury monumentalnej.

W 1999 roku zespół pod jej kierunkiem odnalazł na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu relikty palatium Mieszka I, później także fundamenty pałacowej kaplicy.

Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego ustanowiono w 2009 r. Jest przyznawana raz w roku przez marszałka województwa wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy, oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, kapituła w skład której wchodzą m.in. prymas Polski, metropolita poznański, rektor poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!