Wiadomości

Na Opolszczyźnie zatrzymano 17 Ukraińców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Placówki SG w Opolu zatrzymali 17 obywateli Ukrainy, którzy zajmowali się rozładunkiem, kompletowaniem i pakowaniem towaru w magazynach jednego z większych centrów logistycznych na terenie województwa opolskiego.

Podczas kontroli legalności pobytu prowadzonej w woojewództwie opolskim funkcjonariusze SG zatrzymali 16 obywateli Ukrainy. Kontrolę prowadzono we współdziałaniu z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy z Opola, którzy prowadzili czynności pod kątem przestrzegania przepisów legalności zatrudnienia oraz prawa pracy i przepisów BHP.

Ustalono, że pobyt cudzoziemców na terytorium Polski był niezgodny z celem deklarowanym podczas składania wniosku wizowego w placówkach konsularnych na Ukrainie. Komendant Placówki SG w Opolu wydał obywatelom Ukrainy decyzje o zobowiązujące ich do powrotu.

Ponadto, zatrzymano obywatela Ukrainy „na gorącym uczynku” w trakcie nielegalnego wykonywania pracy. Nie posiadał zezwolenia na pracę, ani oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Mężczyzna został doprowadzony do sądu, który za popełnione wykroczenie zasądził wobec niego karę grzywny. Otrzymał  również decyzję o zobowiązaniu do powrotu.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!