Wiadomości

Na Białorusi jednostki Wschodniego Okręgu Wojskowego FR zaczęły rozmieszczać mobilne stanowiska dowodzenia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Żołnierze Wschodniego Okręgu Wojskowego wykonują prace inżynieryjne. Osłaniają punkty przed atakiem „wroga” z powietrza jednostki obrony powietrznej – czytamy na portalu tvzvezda.ru.

Jednostki Wschodniego Okręgu Wojskowego, które zostały przerzucone ze wschodniej Syberii na Białoruś, zaczęły rozmieszczać na poligonach mobilne polowe stanowiska dowodzenia. Zorganizowano jednolity system dowodzenia i kontroli. Zostały weń włączone stanowiska dowodzenia jednostek znajdujących się na poligonach.

Jak już pisaliśmy, z obserwacji tego, co dzieje się na Białorusi, wynika, iż przybywają tam związki i oddziały wszystkich czterech armii Wschodniego Okręgu Wojskowego, a także jednostki będące w bezpośrednim podporządkowaniu jego dowództwu. I tak w rejonie Rzeczycy koncentrują się jednostki 36 Armii Ogólnowojskowej, w rejonie Mozyrza – 35 Armii Ogólnowojskowej, a w rejonie Brześcia – 29 Armii Ogólnowojskowej. Wczoraj pojawiły się też doniesienia o przybyciu kolumny wojsk rosyjskich w okolice Łunińca. Prawdopodobnie może tu chodzić o czołowe jednostki 5 Armii Ogólnowojskowej, których transport został przez nas uprzednio odnotowany.

W kierunku Białorusi ze wschodniej Syberii jedzie pociąg za pociągiem. Każdy wyładowany sprzętem wojskowym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!