Wiadomości

Wojsko Polskie wraca do Grajewa. Nowa jednostka będzie wchodziła w skład nowej dywizji – Podlaskiej Dywizji WP

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszzczak podpisał w sobotę w Grajewie porozumienie z władzami miasta i powiatu grajewskiego o przekazaniu przez te samorządy nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej.

– Ta jednostka, która powstanie niebawem w Grajewie, będzie wchodziła w skład nowej dywizji – Podlaskiej Dywizji WP, kolejnej dywizji sformowanej na wschodzie naszego kraju; na wschodzie, dlatego, że na wschodzie właśnie muszą być jednostki wojskowe – powiedział szef MON podczas uroczystości podpisania porozumienia. Dodał, że “wschód Polski musi być nasycony Wojskiem Polskim”.

– Podpisanie porozumienia to ważna chwila w dziejach Grajewa. Po 28 latach do Grajewa powróci Wojsko Polskie. To dobra informacja dla bezpieczeństwa Polski – stwierdził Mariusz Błąszczak. – Na wschodzie Polski muszą powstawać jednostki Wojska Polskiego. W ten sposób wzmacniamy bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Wojsko Polskie musi być silne. Dlatego w województwie podlaskim powstaje brygada Wojska Polskiego – dodał.

Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski powiedział dziennikarzom, że miasto Grajewo przekazuje wojsku 24 ha gruntów miejskich (obecnie nieużytków, terenów leśnych, terenów zdegradowanych, przed wieloma laty był to teren wojskowy wykorzystywany jako poligon), a do tego mają także dojść 33 ha gruntów Skarbu Państwa (miasto prosi o rekomendacje ze strony Lasów Państwowych), 2 ha mają być także odkupione od prywatnego właściciela.

– Łącznie to będzie prawie 60 ha i liczę na to, że to przedsięwzięcie będzie kluczowym w tworzeniu V Dywizji Zmechanizowanej – powiedział Dariusz Latarowski. Podkreślił, że jednostka wojskowa to dla miasta ogromna szansa na rozwój, większy potencjał ekonomiczny miasta, pracę dla mieszkańców, ale też większe bezpieczeństwo.

Powiat grajewski przekazuje natomiast wojsku 12 ha ziemi w Wojewodzinie w gminie Grajewo. Wicestarosta grajewski Tomasz Cebeliński powiedział, że teren ten jest oddalony od gruntów przekazanych pod nową jednostkę w Grajewie o ok. 5 km. Ziemia ta obecnie jest użytkiem rolnym. W 2023 r. ma być przebudowana droga powiatowa prowadząca do Grajewa.

Mariusz Błaszczak przypomniał, że w listopadzie podpisywał porozumienie ws. przekazania gruntów pod jednostkę wojskową, która ma powstać w Kolnie również w ramach Podlaskiej Dywizji WP. Samorząd Kolna przekazał wojsku 11 ha gruntów, ok. 10 ha ma być odkupione od prywatnego właściciela. Szef MON zaznaczył, że to nie ostatnie jednostki, które mają powstać w Podlaskiem.

/wk/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!