Wiadomości

List gończy za Michnikiem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Były stalinowski sędzia Stefan Michnik jest poszukiwany listem gończym – poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Prokuratorzy referując stan śledztwa przypomnieli, że Michnik brał udział w represjonowaniu działaczy niepodległego Państwa Polskiego.

Jak przypomniał IPN, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów kapitanowi w stanie spoczynku Stefanowi Michnikowi. Zdaniem śledczych, ówczesny kapitan Michnik pełniąc funkcję asesora komunistycznego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie od 27 marca 1951 roku do 20 listopada 1953 roku „działając w strukturach systemu państwa totalitarnego posługującego się na wielką skalę terrorem dla celów politycznych i społecznych, złamał prawo”.

Pierwsze postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stefanowi Michnikowi zostało wydane jeszcze w grudniu 2005 roku. IPN wskazał, że Michnik nie dopełniał swoich obowiązków i przekraczał obowiązujące przepisy dotyczące przedłużania tymczasowego aresztowania. Chodziło o naruszanie terminów i zaniechanie – na niekorzyść 20 zatrzymanych – wydawania zarządzeń o natychmiastowym zwolnieniu z aresztu. Michnik bezzasadnie uwzględniał wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztu.

Te działania – według prokuratorów – były represjonowaniem pokrzywdzonych z powodu ich działalności na rzecz niepodległego Państwa Polskiego. IPN poinformował też, że w toku śledztwa ujawniane są kolejne informacje dotyczące Stefana Michnika, które „uzasadniają podejrzenie popełniania przez niego przestępstw”.

Historycy twierdzą, że Stefan Michnik jako sędzia wojskowy jest odpowiedzialny za skazywanie żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego. Orzekał m.in. w sfabrykowanych procesach dotyczących „sprawy Tatara”, a skład sędziowski z jego udziałem skazał na kary śmierci (wykonane) mjr. Zefiryna Machallę, mjr. Karola Sęka, a także mjr. Andrzeja Czaykowskiego. „Michnik uczestniczył w egzekucji Czaykowskiego, którego szczątków – po pogrzebaniu w jednym z dołów śmierci – nie odnaleziono do tej pory” – przypomniało rmf24.pl.

W 2010 roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie, na wniosek pionu śledczego IPN, wydał nakaz aresztowania Stefana Michnika, na podstawie którego wydany został Europejski Nakaz Aresztowania. Okazał się on nieskuteczny, gdyż we Szwecji, gdzie przebywa były sędzia (ma on też obywatelstwo szwedzkie), zarzucane przestępstwa uległy przedawnieniu.

Od siedmiu lat sam zainteresowany nie odbiera korespondencji z IPN. Stefan Michnik oficjalnie ścigany jest listem gończym. Sprawą zajmuje się więc polska policja, która „monitoruje” miejsce pobytu podejrzanego, oczekując na jego wyjazd ze Szwecji.

/rmf24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!