Europa Polska Wiadomości

Liczba Polaków w Wielkiej Brytanii gwałtownie spada

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak możemy przeczytać na portalu kresy.pl w pierwszym półroczu 2020 roku liczba Polaków w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 85 tys., co oznacza rekordowy spadek. W stosunku do szczytu w 2017 roku liczba naszych rodaków zmniejszyła się już o 206 tys. – wynika z opublikowanych w czwartek szacunków urzędu statystycznego ONS.

Wpołowie 2020 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 815 tys. osób mających polskie obywatelstwo. Pod koniec 2019 roku liczbę osób z polskim obywatelstwem ONS szacował na 900 tys. Jest to największy spadek od momentu rozpoczęcia masowej emigracji Polaków po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii rosła nieustannie od 2014 do 2016 roku. Następnie minimalnie spadła, ale na koniec 2017 roku osiągnęła rekord – ONS szacował, że było ich wówczas 1,021 mln. Od tego czasu liczba polskich obywateli zaczęła spadać. Największym dotychczasowym spadkiem był ten zarejestrowany między połową a końcem 2018 roku – o 80 tys.

W połowie 2020 roku liczba osób urodzonych w Polsce wyniosła w Wielkiej Brytanii 746 tys. Na koniec 2019 roku było to 818 tys. W porównaniu ze szczytowym momentem pod koniec 2017 roku zmniejszyła się ona już  o 176 tys.

Liczba osób z polskim obywatelstwem obejmuje także dzieci obywateli polskich urodzone w Wielkiej Brytanii. W grupie osób urodzonych w Polsce znaleźli się także Polacy, którzy przyjęli brytyjskie obywatelstwo – jest to jednak zdecydowana mniejszość.

Obywatele Polski to wciąż największa grupa cudzoziemców zamieszkujących w Wielkiej Brytanii. Ich liczba (815 tys.) jest ponad dwa razy większa niż liczba obywateli Rumunii (404 tys.). Dalej są obywatele Indii (361 tys.), Irlandii (321 tys.) i Włoch (311 tys.).

Wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii urodzonych za granicą najwięcej było osób urodzonych w Indiach (847 tys.). Polacy znaleźli się na drugim miejscu (746 tys.). Dalej znalazły się osoby urodzone w Pakistanie (519 tys.), Rumunii (370 tys.) i Irlandii (364 tys.).

W połowie 2020 roku, w porównaniu z 2019 rokiem, spadła liczba osób w każdej z pięciu wyszczególnionych grup – urodzeni w 14 starych państwach członkowskich UE, w ośmiu państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej przyjętych w 2004 roku, łącznie w Bułgarii i Rumunii, w Azji oraz reszcie świata.

W przypadku osób z obywatelstwem innym niż brytyjskiej ich liczba nie spadła jedynie w przypadku ostatniej wymienionej grupy.

Jak wynika z szacunków ONS, w połowie 2020 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 9,2 mln osób urodzonych poza jej granicami. Z kolei osób bez brytyjskiego obywatelstwa w kraju przebywało 6 mln. W stosunku do 2019 roku stanowiło to spadek odpowiednio o 246 tys. i 231 tys.

Jesienią 2019 roku na portalu kresy.pl pisano, że liczba Polaków przebywających za granicą spadła w 2018 roku o 85 tys. osób, do niespełna 2,5 mln. Był to przede wszystkim efekt wielkiego, blisko 100-tys. spadku liczby polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Głównym ośrodkiem nowej emigracji na Zachodzie najwyraźniej stają się Niemcy. Już w 2018 roku zwracano uwagę, iż Wielka Brytania przestała być głównym celem emigracji Polaków, którzy częściej wskazują na chęć wyjazdu do Niemiec lub do Holandii. W tym kontekście dziennikarz „Rzeczpospolitej” Jędrzej Bielecki zwrócił uwagę, że statystyki wskazują na to, iż większość Polaków w Wielkiej Brytanii nosi się z zamiarem powrotu do Polski. Obywatele UE, którzy do końca 2020 roku nie uzyskali w Wielkiej Brytanii statusu osoby osiedlonej lub ubiegającej się o taki status, musieli opuścić to państwo.

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!