Wiadomości Wiara

Ks. abp Marek Jędraszewski: Od różańca zależy los świata i los Kościoła

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Trwajcie w modlitwie różańcowej, która pogłębia wiarę, rozszerza przestrzenie miłości, buduje nadzieję – mówił ks. abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. sprawowanej z okazji zakończenia jubileuszu 150-lecia poświęcenia kościoła w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.

Metropolitę krakowskiego powitał proboszcz parafii ks. kan. Zbigniew Kaleciak. Podziękował za obecność i wspólną modlitwę oraz zapewnił arcybiskupa, że jest dla jego parafian autorytetem oraz że w Budzowie zawsze może czuć się jak u siebie.

W wygłoszonej homilii ks. abp Marek Jędraszewski przypomniał, że kiedy 28 maja 1912 roku budzowską parafię dotknął pożar, który niemal całkowicie zniszczył pierwszą, drewnianą świątynię, to ludzie ratowali największe świętości, wynosząc z pożaru: obraz Matki Bożej Pocieszenia i figury św. Apostołów. Piotra i Pawła oraz chrzcielnicę.

– Ratowano świętości. I jednocześnie w tamtym czasie niepokojów i napięć, zbliżała się przecież wielka wojna zwana pierwszą wojną światową, podjęto się dzieła odbudowy tej wspaniałej świątyni, jakby mając świadomość, że zwłaszcza w czasach niepewnych i czasach zagrożenia można nadzieję budować tylko na Bogu. I jak wiemy, na skutek wielkiej wojny padły ówczesne mocarstwa i Rosja i Prusy i Austria, i jak mówiono wtedy, zmartwychwstała Polska. Ale dokonało się to dlatego że naród polski, mimo 123 lat niewoli i wykreślenia z map politycznych Europy zachował swoją jedność i tożsamość, łącząc swój byt i swoje nadzieje z Bogiem – mówił.

Metropolita krakowski zaznaczył, że mieszkańcy mają powody do szczególnej wdzięczności Bogu, bo przez ich miejscowość wielokrotnie pielgrzymował do Kalwarii Zebrzydowskiej przyszły papież Jan Paweł II, a także nie jeden raz modlił się u Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.

– Macie prawo mówić – tutaj był z nami i z nami się modlił. I naszą wiarę i miłość do Boga umacniał święty człowiek, wyniesiony do chwały ołtarzy – podkreślał.

Ksiądz arcybiskup z radością wspomniał także o parafialnej inicjatywie zwanej „domkami zmartwychwstania”, czyli domowymi spotkaniami, służącymi lepszemu przygotowaniu się do niedzielnej Mszy św. oraz licznych Różach Różańcowych w parafii.

– Jakże nie dziękować za modlitwę różańcową, która jest tak potrzebna światu, o czym mówią wszystkie ostatnie, najważniejsze i uznane przez Kościół objawienia Matki Najświętszej, zwłaszcza te sprzed 102 lat w Fatimie. Jakby nam chciała pokazać – od tej modlitwy zależy los świata, pokój na świcie, a także los Kościoła. Trwajcie w tej modlitwie, która pogłębia wiarę, rozszerza przestrzenie miłości, buduje nadzieję – akcentował.

Na zakończenie homilii ks. abp Marek Jędraszewski, odwołując się do słów Ewangelii, podkreślił, że św. Piotr, wierząc słowu Chrystusa, zarzucił sieci, choć z rybackiego punktu widzenia było to nierozsądne.

– Usłyszał, zawierzył, wykonał. I dokonał się cud połowu tak wielkiej liczby ryb, jakiej nigdy wcześniej nie złowił. Sieci zaczęły się rwać – mówił.

Metropolita krakowski wyjaśnił, że pięknym nawiązaniem do tamtych wydarzeń jest fakt, że każdy nowo wybrany Papież otrzymuje pierścień rybaka.

– Ma łowić ludzi w Chrystusowe sieci, w sieci Kościoła. Ma łowić głoszeniem Ewangelii, przykładem życia, pobudzaniem innych do podobnej, a może jeszcze większej wiary, miłości i nadziei. Na tym przecież polega nasze związanie się z każdym kolejnym Piotrem naszych czasów. On jest głównym punktem odniesienia w naszej wierze, nadziei i miłości – podkreślał ks. abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele parafian dziękowali metropolicie krakowskiemu za jego obecność i życzyli obfitości łask i dobrego zdrowia na dalsze lata posługi. Na pamiątkę uroczystości wręczyli arcybiskupowi kopię obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Budzowa.

Metropolita dziękował parafianom za wspólną modlitwę, kopię obrazu Matki Bożej Pocieszenia a nade wszystko za ich świadectwo wiary m.in. poprzez jednoznaczne opowiadanie się za życiem.

***

Budzowska parafia obejmuje trzy wsie: Budzów, Baczyn i Zachełmna. Pierwszy kościół w Budzowie powstał w 1864 roku, a uroczyste jego poświecenie miało miejsce cztery lata później w 1868 roku. Od początku w ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia. W 1912 roku miał miejsce pożar, który doszczętnie zniszczył drewnianą świątynię. Wysiłkami mieszkańców na jej miejscu powstała nowa, murowana, konsekrowana w 1924 roku. Budzowską parafię wielokrotnie nawiedzał ks. bp Karol Wojtyła. Jako metropolita krakowski przybył tu także w 1968 roku, by wziąć udział w uroczystościach nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej (pustych ram) w Budzowie.

Justyna Walicka
Archidiecezja Krakowska

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!