Felietony

Krzysztof Żabierek: Zapomniany bohater Stefan Jabłonowski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

 

Stefan Jabłonowski – Bohater z wielkopolskiej ziemi przeciwko komunistycznemu terrorowi.

            Pomimo, be od momentu rozpoczęcia walk, jakie polskie społeczeństwo podjęło przeciwko narzuconemu na sowieckich bagnetach ustrojowi powojennemu mijają kolejne lata, nadal odkrywamy nieznane karty bohaterskiej postawy żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy rzucili wyzwanie wrogom Polski.

            Jednym z nich był Stefan Jabłonowski. Urodził się 1 stycznia 1925 roku. Był synem Stefana i Marianny z domu Tomaszewskiej. Przed wojną udało mu się ukończyć siedem klas szkoły podstawowej i zdobyć zawód szewca.

            Po wojnie mieszkał w Uniejowie. Został powołany do 59. Pułku Piechoty stacjonującego w Toruniu. Nie zgadzając się z powojenną rzeczywistością, zdezerterował z Wojska Polskiego z końcem października 1945 roku. Po powrocie do Uniejowa wstąpił do działającej na tym terenie organizacji antykomunistycznej „Abażur 101”. Jak wyrażono się o nim w dokumentach SB, (…) był jednym z aktywnych członków uczestnicząc w napadach organizowanych przez d-cę.

            Działając w organizacji był likwidatorem czynnych działaczy komunistycznych. Na swoim koncie ma Jana Adamusa (członka PPS) i Leona Kozełona. Na swoim wyposażeniu posiadał KBK i pistolet. Został aresztowany 18 czerwca 1946 przez funkcjonariuszy PUBP w Turku.

            W dniu 5 lipca 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał go na karę śmierci, utratę praw na zawsze oraz przepadek mienia. W celi śmierci przebywał do stycznia 1947 roku kiedy to (16 stycznia) na mocy amnestii wyrok został złagodzony do 15 lat pozbawienia wolności.

Po wyjściu na wolność pracował jako spawacz w Elektrowni w Pątnowie. Ożenił się 12 czerwca 1965 roku. Zmęczenie pobytem w więzieniu i szykany, jakie go tam spotkały spowodowały, że zmarł 7 stycznia 1981 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Krzymowie.

            Historia tego niezłomnego żołnierza ziemi wielkopolskiej może być przykładem bezgranicznego umiłowania Polski, jakie wykazywali nasi przodkowie, kiedy stanęli przed katastrofalną decyzją walki przeciwko potężnemu mocarstwu, jakim był Związek Sowiecki kosztem własnego życia lub sprzedania swoich wartości, czego nigdy nie brali pod uwagę.

Autor: dr Krzysztof Żabierek

Polecamy również: Michał Murgrabia: Podsumowanie debaty wyborczej w TVP

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!