Wiadomości

Komisja Europejska wnosi o nałożenie kar na Polskę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komisja Europejska wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o kary finansowe dla Polski za niewykonanie postanowienia wiceprezes unijnego trybunału o natychmiastowym zamrożeniu działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (z 14 lipca). Bruksela wszczyna także postępowanie w związku z niewykonaniem przez polskie władze wyroku TSUE z 15 lipca – poinformowała korespondentka RMF w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

W sprawie niewykonania przez polskie władze postanowienia o środkach tymczasowych z 14 lipca decyzja TSUE zapadnie najszybciej. Przypomnijmy, że chodziło o zamrożenie działań Izby Dyscyplinarnej dotyczących sędziów – np. pozbawiania ich immunitetów.

Decyzja TSUE o karach dziennych może zapaść nawet w ciągu 2-3 miesięcy, bo chodzi tu o tak zwane zabezpieczenie do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów. Ważną rolę odgrywa więc czas.

KE w tym wypadku nie proponuje żadnej kwoty kary. Decyzję tę pozostawia trybunałowi. Ponieważ jest to sprawa precedensowa – bo nigdy do tej pory nie została nałożona kara za niewykonanie przez państwo Unii środka tymczasowego (kraje je po prostu wykonywały) – trudno powiedzieć coś o możliwej wysokości takiej kary.

W przypadku Puszczy Białowieskiej chodziło o co najmniej 120 tysięcy euro dziennie, a Czechy w sprawie Turowa zaproponowali 5 milionów euro dziennie.

Polska powinna mieć możliwość ustosunkowania się do takiego wniosku. W przypadku rozpoczęcia procedury w związku z niewykonaniem wyroku TSUE z 15 lipca, ewentualnej decyzji o karach można się spodziewać za półtora roku, bo sprawa musi przejść normalną drogę postępowania w TSUE. Jest to tzw. “wezwanie do usunięcia uchybienia”.

Polska może się jeszcze dostosować. Jeżeli Polska tego nie zrobi – to TSUE może zdecydować o karach. Ich wysokość oparta jest na wyliczeniach matematycznych, chociaż ostatnie słowo w sprawie ich wysokości ma TSUE.

/rmf24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!