Polska Wiadomości

Kolejny Ukrainiec zostanie deportowany za łamanie prawa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Ukrainy, który naruszał porządek prawny w Polsce. Za wielokrotne dokonywanie przestępstw, zostanie deportowany do swojej ojczyzny.

Kolejny Ukrainiec zostanie deportowany za łamanie prawa. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Opolu przeprowadzili kontrolę legalności pobytu “uchodźcy” w wieku poborowym, w wyniku której został zatrzymany. Sprawdzenia dokonane w bazach informatycznych Straży Granicznej wykazały, że dane Ukraińca figurują w nich jako dane osoby, której pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

W 2022 roku “uchodźca” został skazany przez Sąd Rejonowy w Kościanie na karę grzywny oraz otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat za popełnienie czynu z art. 178 a § 1 Kodeksu Karnego (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia).

Ukrainiec nie stosował się do orzeczonego zakazu i nadal prowadził pojazdy w stanie nietrzeźwości, za co został skazany prawomocnym wyrokiem przez Sąd Rejonowy w Lesznie na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd nałożył na niego także obowiązek wpłaty 15.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z uwagi na to, że cudzoziemiec jest osobą niepożądaną na terytorium RP, zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Ukrainiec zostanie pod konwojem przymusowo doprowadzony do granicy z Ukrainą i przekazany tamtejszym władzom.

Polecamy również: Imigranci chcieli zamordować Polaka za zwrócenie uwagi, że są zbyt głośni

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!