Felietony

Kolejna strefa dla bielika

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wyznaczono nową strefę ochrony gniazda bielika. Strefa została wyznaczona na terenie Nadleśnictwa Pułtusk.

Stosowną decyzję wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Lustracja terenowa przeprowadzona przed wydaniem decyzji o wyznaczeniu strefy, potwierdziła występowanie gniazda oraz obecność ptaków w jego sąsiedztwie.

Gniazdo zlokalizowane jest w koronie ok. 180-letniej sosny, na wysokości ok. 18 metrów nad poziomem terenu. W sumie na terenie lasów RDLP w Warszawie wyznaczonych jest 19 stref całorocznej i okresowej ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bielików.

Bielik (Heliaeetus albicilla) to największy lęgowy ptak drapieżny w naszym kraju. Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2,5 metra, a waga dorosłych samic, które są nieco większe od samców, sięga 6 kilogramów. Gniazdo bielików to okazała konstrukcja posadowiona najczęściej na wytrzymałym starym drzewie, zbudowana z dość grubych kawałków drewna. Jedno gniazdo wykorzystywane jest przez parę ptaków przez wiele lat, a jego masa może dochodzić do 1000 kg. Pokarm bielików stanowią ryby oraz ptaki wodne, nie gardzi również ssakami i padliną. Ptaki osiągają dorosłość w wieku ok. 4-5 lat.

Bieliki są w Polsce objęte ochroną ścisłą, a wokół ich gniazd wyznacza się specjalne strefy ochronne, by ptaki nie były niepokojone. Gatunek wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

W ostatnich latach, również dzięki działaniom podejmowanym przez leśników, liczebność tych ptaków w Polsce wzrasta. Wcześniej strefy ochrony bielika na terenie RDLP w Warszawie powołano w ubiegłym roku.

/lasy.gov.pl, fot. Stanisław Turowski/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!