Żydzi

Udział żydów w bolszewizmie

Udział żydów w bolszewizmie Obok Rosjan w bolszewizmie rosyjskim działają: Żydzi, Niemcy, Polacy, Łotysze i Chińczycy. Dwa ostatnie narody występują jako płatni żołdacy, używani do najkrwawszych i najwstrętniejszych egzekucji. Nieliczni Polacy i Niemcy zajmowali stanowiska kierownicze. Natomiast Żydzi pozasiadali na wszystkich prawie urzędach w stolicy i na prowincji, również stali się kierownikami ruchu bolszewickiego. Stwierdzają […]

Żydzi

Poznajemy Żyda cz. 1 – Złudzenia asymilacyjne.

Złudzenia asymilacyjne.  Przetrwał w Jerozolimie u stóp góry Moria odłam muru. Są to szczątki świątyni Salomona. Rzeka łez oblała te szczątki szanowne, tych ubogich świadków świetnej przeszłości…  Bo co piątek gromadzą się pod tym murem Żydzi jerozolimscy i płaczą gorzkimi łzami obcych na własnej ziemi, łzami pariasów ludzkości. Płaczą serdecznie, szczerze, modlą się żalem, skargą, […]

Felietony Żydzi

O co chodzi z tą żydomasonerią?

(…) Jedną z pierwszych rzeczy, uderzających nowego adepta – jest charakter czysto żydowski samej już zewnętrznej strony loży. Przy wejściu zaraz uderzają go dwie kolumny, jedna czarna, druga biała. Są one przypomnieniem owej kolumny ciemnej w dzień, a jasnej w nocy, która prowadziła Żydów do zdobycia Ziemi Obiecanej. Nazwy tych kolumn: Jakim i Booz, odpowiadają […]

Felietony Żydzi

Plany Mędrców Syjonu są przerażające!

Kongres żydowski w Wiedniu, tematem śmiertelnie niebezpiecznym W Polsce istnieje szereg tematów tabu, których nie poruszają duże media, lub przedstawiają je w postaci jednostronnej, politycznie poprawnej papki. Tematem takim jest np. kwestia żydowskich zbrodni na narodzie palestyńskim na zachodnim brzegu Jordanu oraz w strefie Gazy. Wątki te są na szczęście poruszane przez media i dziennikarzy […]