Świat Wiadomości

Kanada ujawniła że tzw. szczepionki na COVID upośledzają ludzką odporność

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Oficjalne dane opublikowane przez rząd Kanady pokazują, że co najmniej 74% zaszczepionej populacji w Kanadzie cierpi obecnie na zespół nabytego niedoboru odporności poszczepiennej (VAIDS).

Kanada niechcący ujawniła, że tzw. szczepionki na COVID upośledzają ludzką odporność. Dane pokazują, że populacja dwukrotnie zaszczepiona w Kanadzie utraciła średnio 74% zdolności swojego układu odpornościowego, a populacja potrójnie zaszczepiona w całej Kanadzie straciła średnio 73% zdolności swojego układu odpornościowego w porównaniu z naturalnym układem odpornościowym osób nieszczepionych.

Dane pokazują, że w populacji podwójnie zaszczepionych ryzyko zarażenia Covid-19 jest średnio 3,8 razy większe i 3,3 razy większe ryzyko śmierci z powodu Covid-19 niż w przypadku osób nieszczepionych populacja.

W przypadku potrójnie zaszczepionej populacji sytuacja jest jeszcze gorsza, jeśli chodzi o ryzyko śmierci. Oficjalne dane pokazują, że ryzyko zarażenia Covid-19 jest średnio 3,7 razy większe, a ryzyko śmierci z powodu Covid-19 jest 5,1 razy większe niż w populacji nieszczepionej.

Liczby te sugerują zatem, że zarówno podwójnie, jak i potrójnie zaszczepiona populacja w Kanadzie doznała obecnie tak poważnych uszkodzeń układu odpornościowego w wyniku zastrzyków Covid-19, że obecnie rozwinął się u nich zespół nabytego niedoboru odporności.

Kanadyjskie dane dotyczące Covid-19 zostały opracowane przez rząd Kanady i są dostępne tutaj.

Rząd Kanady oficjalnie twierdzi, że kraj doświadcza „pandemii osób nieszczepionych” i że szczepionki przeciwko Covid-19 są wyraźnie skuteczne. Te twierdzenia to oszustwo. Strona 20 powyższego pliku PDF do pobrania zawiera dane dotyczące przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów od samego początku kampanii szczepień przeciwko Covid-19 w Kanadzie od 14 grudnia 2020 do 27 lutego 2022 roku.

I to właśnie ten parametr sprawia, że ​​prezentowane dane są wyjątkowo mylące, ponieważ ogromny wzrost liczby przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów nastąpił w styczniu 2021 r., kiedy zaledwie 0,3% Kanady uznawano za w pełni zaszczepione.

Jednak w internecie nic nie ginie i możemy zapoznać się z poprzednimi raportami. Poniżej prezentujemy tabele z raportów Covid-19 Daily Epidemiology Update, opublikowanych przez rząd Kanady z 30 stycznia, 6 lutego, 13 lutego, 20 lutego i 27 lutego 2022 roku, pokazujących liczbę przypadków, hospitalizacji i zgonów według statusu szczepień już od: 14 grudnia 2020 r., a także całkowitą wielkość populacji każdej grupy szczepionych w momencie sporządzania każdego raportu –

Teraz wystarczy wykonać proste odejmowanie, aby wywnioskować, kto i kiedy odpowiadał za większość przypadków Covid-19. Poniższy wykres przedstawia całkowitą liczbę przypadków Covid-19 tygodniowo według statusu szczepień w Kanadzie między 31 stycznia i 27 lutego 2022 roku:

Jak widać, najmniejsza liczba przypadków w każdym tygodniu dotyczy populacji niezaszczepionych, która spada z tygodnia na tydzień z 6932 w tygodniu kończącym się 6 lutego do 2993 w tygodniu kończącym się 27 lutego.

Podczas gdy liczba przypadków zarówno wśród osób zaszczepionych dwukrotnie, jak i potrójnie była astronomicznie wyższa, ale nadal spadała z tygodnia na tydzień, z wyjątkiem tygodnia kończącego się 27 lutego, kiedy to możemy zaobserwować, że liczba przypadków wśród osób zaszczepionych potrójnie zaczęła ponownie rosnąć.

Dlaczego więc jest tak dużo przypadków wśród populacji osób dwukrotnie i potrójnie zaszczepionych,? Odpowiedź jest oczywista. Dzieje się tak dlatego, że szczepionki przeciwko Covid-19 uszkadzają układ odpornościowy i zwiększają ryzyko zarażenia się wirusem Covid-19.

Poniższy wykres przedstawia wskaźnik zachorowań na Covid-19 na 100 000 osób według statusu szczepień w Kanadzie w okresie od 31 stycznia do 27 lutego 2022 roku.

Częstotliwość występowania ustala się, dzieląc najpierw całkowitą wielkość populacji każdej grupy zaszczepionej przez 100 000. Liczbę przypadków w każdej grupie szczepionek dzieli się następnie przez odpowiedź na poprzednie równanie, aby obliczyć współczynnik przypadków.

Jak widać, odsetek przypadków był znacznie wyższy wśród osób zaszczepionych dwukrotnie i potrójnie co najmniej od 31 stycznia. Teraz, gdy znamy współczynnik zachorowań, możemy użyć wzoru skuteczności szczepionki firmy Pfizer do obliczenia rzeczywistego stanu Covid-19. skuteczność szczepionki zarówno w populacji osób dwukrotnie zaszczepionych, jak i potrójnie zaszczepionych.

Ta formuła to: odsetek przypadków niezaszczepionych – Odsetek przypadków zaszczepionych / Odsetek przypadków niezaszczepionych x 100 = Skuteczność szczepionki%

Poniższy wykres przedstawia rzeczywistą skuteczność szczepionki Covid-19 w Kanadzie wśród populacji osób dwukrotnie i potrójnie zaszczepionych na podstawie powyższych wskaźników zachorowań:

W tygodniu kończącym się 6 lutego rzeczywista skuteczność szczepionki wśród osób podwójnie zaszczepionych była absolutnie szokująca -221,16%. Jednak w tygodniu kończącym się 27 lutego odsetek ten spadł jeszcze bardziej, do -276,16%.

Jednak populacja potrójnie zaszczepionych, choć radzi sobie nieco lepiej, odnotowała znacznie bardziej gwałtowny spadek. W tygodniu kończącym się 6 lutego rzeczywista skuteczność szczepień wśród osób trzykrotnie zaszczepionych nadal była szokująca – minus -197,79%. Jednak w tygodniu kończącym się 27 lutego liczba ta spadła do minus -269,87%.

Oznacza to, że w populacji osób dwukrotnie zaszczepionych ryzyko zarażenia Covid-19 jest średnio 3,8 razy większe, a w populacji osób trzykrotnie zaszczepionych 3,7 razy większe niż u osób nieszczepionych.

Jednak skuteczność szczepionki nie jest tak naprawdę miarą szczepionki, jest to miara skuteczności układu odpornościowego osoby zaszczepionej w porównaniu ze sprawnością układu odpornościowego osoby nieszczepionej.

Szczepionka przeciwko Covid-19 ma wytrenować Twój układ odpornościowy w rozpoznawaniu białka kolczastego pierwotnego szczepu wirusa Covid-19. Robi to, instruując komórki, aby wytworzyły białko wypustkowe, następnie układ odpornościowy wytwarza przeciwciała i pamięta, aby je wykorzystać później, jeśli ponownie napotkasz część wypustkową wirusa Covid-19.

Ale szczepionka nie pozostaje bezczynna po ukończeniu wstępnego “szkolenia”, pozostawia układ odpornościowy, aby zajął się resztą. Kiedy więc władze twierdzą, że skuteczność szczepionek z czasem słabnie, tak naprawdę mają na myśli to, że działanie układu odpornościowego z czasem słabnie.

Problem, który tu widzimy, polega na tym, że układ odpornościowy nie powraca do swojego pierwotnego i naturalnego stanu. Gdyby tak było, skutki zakażenia Covid-19 byłyby podobne do skutków wśród nieszczepionej populacji.

Zamiast tego liczba ta nadal spada w tempie, które oznacza, że ​​niezaszczepiona populacja ma lepiej działający układ odpornościowy, co oznacza, że ​​zastrzyki na Covid-19 dziesiątkują układ odpornościowy osób w pełni zaszczepionych.

Poniższy wykres przedstawia skuteczność układu odpornościowego osób podwójnie i potrójnie zaszczepionych w Kanadzie w porównaniu z pracą naturalnego układu odpornościowego w populacji nieszczepionej.

Działanie układu odpornościowego oblicza się, stosując nieco inne obliczenia niż te stosowane do zrównania skuteczności szczepionki, które są następujące:Odsetek przypadków niezaszczepionych – Odsetek przypadków zaszczepionych / NAJWIĘKSZY Z WSKAŹNIKÓW przypadków niezaszczepionych LUB współczynników przypadków zaszczepionych X 100 = Wydajność układu odpornościowego w %
Na przykład: Potrójnie zaszczepione od 21 lutego do 27 lutego = 22,83 – 84,44 / 84,44 x 100 = -72,96%Liczby te pokazują, że przeciętny podwójnie zaszczepiony Kanadyjczyk stracił 73,42% zdolności swojego układu odpornościowego. Niestety, trzecie szczepienie nie poprawiło sytuacji, ponieważ liczby te pokazują, że przeciętny potrójnie zaszczepiony Kanadyjczyk stracił 72,96% zdolności układu odpornościowego.

Jednakże dane dostarczone przez rząd Kanady nie są podzielone według grup wiekowych, zamiast tego przedstawiają ogólne dane dla całej populacji. A jak wiemy skuteczność szczepionki (która tak naprawdę oznacza działanie układu odpornościowego) spada z tygodnia na tydzień.

Dlatego całkowicie prawdopodobne jest założenie, że osoby, które otrzymały szczepionkę jako pierwsze, będą teraz cierpieć z powodu znacznie poważniejszej degradacji układu odpornościowego niż osoby, które dopiero otrzymały drugą lub trzecią szczepionkę. W oparciu o następujące oficjalne dane dotyczące zgonów sugerujemy, że wielu podwójnie i potrójnie zaszczepionych Kanadyjczyków przekroczyło barierę wydajności układu odpornościowego od -90% do -100%.

Oznacza to, że ​​zasadniczo wypracowali jakąś nową formę wywołanego szczepionką Covid-19 zespołu nabytego niedoboru odporności.

Poniższy wykres przedstawia całkowitą liczbę zgonów z powodu Covid-19 tygodniowo według statusu szczepień w Kanadzie pomiędzy 31 stycznia, a 27 lutego 2022 roku.

Musieliśmy pogrupować ostatnie dwa tygodnie, ponieważ raport z 27 lutego wykazał mniej zgonów we wszystkich grupach szczepionych niż raport z 20 lutego, z wyjątkiem osób trzykrotnie zaszczepionych, u których odnotowano wzrost. Wydedukowaliśmy więc liczbę zgonów pomiędzy raportem z 14 lutego a raportem z 27 lutego.

Jak widać, podobnie jak w przypadku przypadków, zgonów było znacznie więcej zarówno wśród osób zaszczepionych dwukrotnie, jak i potrójnie, jednak szczególną uwagę należy zwrócić na ostatnie dwa tygodnie.

Poniższy wykres przedstawia wielkość populacji według statusu szczepień w Kanadzie w okresie od 31 stycznia do 27 lutego 2022 roku.

Poniższy wykres przedstawia współczynnik zgonów z powodu Covid-19 na 100 000 osób według statusu szczepień w całej Kanadzie w okresie od 31 stycznia do 27 lutego 2022 roku na podstawie powyższych danych dotyczących zgonów i wielkości populacji.

Jak widać, wskaźnik zgonów wśród osób nieszczepionych był najniższy od co najmniej 31 stycznia 2022 roku, a najwyższy wśród populacji osób trzykrotnie zaszczepionych. Jednak wskaźniki zgonów pokazane w okresie od 14 do 27 lutego są głęboko niepokojące.

Poniższy wykres przedstawia rzeczywistą skuteczność szczepionki Covid-19 w zapobieganiu zgonom w całej Kanadzie wśród populacji osób dwukrotnie i potrójnie zaszczepionych na podstawie powyższego współczynnika zgonów.

W tygodniu kończącym się 6 lutego rzeczywista skuteczność szczepionki wśród osób podwójnie zaszczepionych wyniosła niepokojące minus -10,79%. Jednak w tygodniu kończącym się 27 lutego liczba ta spadła do absolutnie szokującego minus -228,52%.

Ale w przypadku potrójnie zaszczepionych sytuacja jest znacznie gorsza. W tygodniu kończącym się 6 lutego rzeczywista skuteczność szczepionki wśród potrójnie zaszczepionych wyniosła niepokojące minus -57,25%. Jednak w tygodniu kończącym się 27 lutego odsetek ten spadł do druzgocącego minus -414,49%.

Oznacza to, że w populacji osób dwukrotnie zaszczepionych ryzyko śmierci z powodu Covid-19 jest średnio 3,3 razy większe niż w przypadku osób nieszczepionych, ale w populacji osób trzykrotnie zaszczepionych ryzyko śmierci z powodu Covid-19 jest szokująco 5,1 razy większe niż w przypadku osób nieszczepionych.

Ale nie zapominajmy, że skuteczność szczepionki nie jest tak naprawdę miarą szczepionki, jest to miara działania układu odpornościowego osoby zaszczepionej w porównaniu ze sprawnością układu odpornościowego osoby nieszczepionej.

Poniższy wykres przedstawia skuteczność układu odpornościowego osób podwójnie i potrójnie zaszczepionych w zapobieganiu śmierci w całej Kanadzie w porównaniu z wydajnością naturalnego układu odpornościowego populacji nieszczepionej.

Do 27 lutego 2022 roku u osób podwójnie zaszczepionych w całej Kanadzie sprawność układu odpornościowego wynosiła minus -69,56%, natomiast u osób potrójnie zaszczepionych w całej Kanadzie sprawność układu odpornościowego wynosiła -80,56%. Oto, co szczepionka na Covid-19 zrobiła z mieszkańcami Kanady.

Osoby z zespołem nabytego niedoboru odporności są w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju niektórych nowotworów i infekcji, które zwykle występują tylko u osób ze słabym układem odpornościowym.

Niestety, oficjalne dane rządu Kanady wskazują, że u dużej części populacji dwukrotnie i potrójnie zaszczepionej rozwinęła się nowa choroba o podobnych cechach do AIDS, którą można określić jedynie jako wywołaną szczepionką. Chodzi o Szczepionkowy zespół niedoboru odporności (VAIDS).

Polecamy również: Komuniści z UE zmuszą kierowców do ponownych egzaminów na prawo jazdy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!