Historia

Kalendarium historyczne: 6 listopada 1806 – powstanie wielkopolskie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne – rocznica wybuchu zwycięskiego powstania w Wielkopolsce.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się antypruskiej rebelii, którą rozpętał w Wielkopolsce Jan Henryk Dąbrowski.

W 1806 roku wybuchła wojna cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte z IV koalicją, w skład której weszły Wielka Brytania, Rosja i Prusy. Większość sił Fryderyka Wilhelma III wymaszerowała z terytorium Polski na front niemiecki, a te które pozostały w granicach zaboru, składały się w znacznej mierze z Polaków. Mnożyła się dezercja oraz drobne wystąpienia przeciwko administracji państwowej.

Zwycięstwa Napoleona pod Jeną i Auerstedt z 14 października 1806 roku oraz zbliżanie się wojsk francuskich do ziem polskich, rozpaliły nastroje insurekcyjne społeczeństwa. Rozumiejąc i doceniając to, Francuzi wysłali do Wielkopolski Jana Henryka Dąbrowskiego oraz Józefa Wybickiego z podobną misją jak 100 lat później wkraczał do królestwa polskiego Józef Piłsudski na czele kompanii kadrowej. Mieli rozpętać powstanie na tyłach głównego frontu antypruskiego.

Wybrano właśnie ich, ze względu na szacunek jakim otaczała ich miejscowa ludność jeszcze od czasu powstania kościuszkowskiego. Wówczas to Dąbrowski stał na czele korpusu ekspedycyjnego, który walczył z Prusakami na ziemiach II zaboru.

6 listopada 1806 roku Dąbrowski z Józefem Wybickim triumfalnie wkroczyli do Poznania, gdzie błyskawicznie zaczęli tworzyć oddziały zbrojne i administrację cywilną. Datę tę uznaje się za wybuch powstania. Nieliczni PRusacy, którzy byli w mieście, zostali błyskawicznie rozbrojeni i przepędzeni.

W styczniu 1807 roku, dzięki sprawnie przeprowadzonej mobilizacji 1 rekruta z 10 dymów, siły powstańcze osiągnęły stan ponad 20 tysięcy żołnierzy. Siły te do końca lutego, w całości oczyściły Wielkopolskę z sił zaborcy. Następnie zaatakowały Pomorze, gdzie zajęły Słupsk a razem z wojskami francuskimi, obległy i zdobyły Gdańsk.

Wojska wielkopolskie (Dywizja Dąbrowskiego) brały też udział w bitwie z Rosjanami pod Frydlandem. Kampania zakończyła się kapitulacją Królewca 15 czerwca 1807 roku.

Prusy leżały na łopatkach a mocno poturbowana Rosja, nie zamierzała kontynuować wojny. Wkrótce potem ustanowiono francuskie, marionetkowe państwo o nazwie Księstwo Warszawskie.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!