Historia

Kalendarium historyczne: 31 marca 1241 – Mongołowie palą Kraków

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne: rocznica obrabowania i podpalenia przez hordy mongolskie polskiej stolicy – Krakowa. Rabunku i gwałty na ludności cywilnej trwały aż trzy dni.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się losom tej kobiety.

W 1241 roku nastąpił pierwszy i najbardziej tragiczny w skutkach najazd mongolski na Polskę. Główny atak wojsk Batu-chana poszedł na Węgry, lecz słusznie przewidując możliwość polskiej pomocy, Mongołowie atak pomocniczy skierowali nad Wisłę. Azjatyccy barbarzyńcy zgodnie z zasadami swojej cywilizacji turańskiej, nie uznawali żadnej świętości. Niszczyli na swej drodze dosłownie wszystko. Palili wsie i grody, rabowali, gwałcili i mordowali ludność dla zabawy.

Polska stolica teoretycznie nie miała  szczególnego znaczenia w planach najeźdźców. Została uznana za jedno z kilku miejsc oporu, które należało złamać i złupić. Wcześniej Mongołowie doszczętnie zniszczyli rycerstwo małopolskie w kilku bitwach, co sprawiło, że Kraków był zdany wyłącznie na własne siły i drżał z przerażenia w oczekiwaniu na nadejście najeźdźców.

Mongołowie mieli straszną opinię, określani byli mianem Tartari, co przywoływało na myśl antyczne piekło (później z tej frazy rozwinęło się słowo Tatarzy). Celowo dbali oni o opinię okrutników, pozwalając zbiec pewnej grupie ludności, aby ci nieśli przed nimi strach, zarażając nim tych, którzy chcieliby stawić opór najeźdźcom.

Mieszkańcy miasta, dowiedziawszy się o zbliżających się Mongołach, postanowili je opuścić i schronić się w pobliskich lasach, na bagnach oraz pośród wzgórz. Dzięki doskonałej znajomości lokalnej topografii mieli przewagę nad najeźdźcami i znali miejsca dobre do ukrycia siebie, swoich rodzin oraz najistotniejszej części dobytku.

28 marca Mongołowie wkroczyli do opuszczonego Krakowa. Istnieje legenda, zgodnie z którą ci, którzy nie mogli uciekać, schronili się w kościele św. Andrzeja przy ulicy Grodzkiej i tam przetrwali najazd. Nawet jeśli taka sytuacja miała miejsce, to Mongołom nie zależało na zdobyciu kamiennego kościoła, który był w tym czasie prawdziwą twierdzą. Straty, jakie ponieśli podczas jego oblężenia, byłyby niewspółmierne do osiągniętych korzyści.

Po trzech dniach rabunku Krakowa, Mongołowie podpalili miasto i ruszyli dalej na zachód, w kierunku Śląska. Na szczęście po tej katastrofie Kraków szybko został odbudowany. Ludność miasta w większości przetrwała i po odstąpieniu agresora przystąpiła do jego odbudowy.

Tymczasem zaskoczeni taktyką i skalą najazdu, książęta piastowscy zmierzyli się z poganami jeszcze raz, w bitwie pod Legnicą. Starcie okazało się totalną klęską walczących w stylu zachodnim wojsk polskich, zupełnie nieprzygotowanych do konfrontacji z mongolskimi konnymi łucznikami. Najgorszym skutkiem bitwy była jednak śmierć Henryka Pobożnego. Największe księstwo piastowskie, którym władał uległo bowiem rozpadowi dzielnicowemu, a Śląsk po pewnym czasie zupełnie odpadł od Polski. To był najtrwalszy skutek tamtego najazdu.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!