Historia

Kalendarium historyczne: 3 czerwca 1918 – Deklaracja Wersalska

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne: rocznica wydania przez mocarstwa Ententy tzw. Deklaracji Wersalskiej”, na mocy której zagwarantowano wskrzeszenie niepodległej Polski.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom towarzyszącym temu wydarzeniu.

Sprawa polska zagościła na dobre w polityce międzynarodowej po tzw. Akcie 5 listopada 1916 roku, w którym cesarze Niemiec i Austro-Węgier obiecywali Polakom utworzenie dla nich kraju z ziem zabranych Rosji.
Walczące z nimi mocarstwa Ententy nie chciały być gorsze. Pojawiły się podobne deklaracje co do polskiej niepodległości po zakończeniu I Wojny Światowej. Kolejne ruchy doprowadziły do tego, że 3 czerwca 1918 roku szefowie rządów Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch oficjalnie ogłosili tzw. “Deklarację Wersalską”. Dokument przewidywał utworzenie“zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza”.

Mocarstwa decydując się na złożenie deklaracji wersalskiej miały na względzie sytuację wojenną. Z jednej strony chciały ograniczyć napływ polskich ochotników do armii państw centralnych oraz zachęcić przebywających na emigracji Polaków do wstępowania do formowanej we Francji polskiej armii. Z drugiej – doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że nie mogą pozbawić kilkumilionowego narodu własnego państwa, ponieważ groziło to wybuchem kolejnego konfliktu. Bez uregulowania sprawy polskiej niemożliwe było osiągnięcie ładu w Europie Środkowej.

Deklaracja wersalska była ponadto wyrazem poparcia dla wyrażonej kilka miesięcy wcześniej koncepcji prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona – tzw. “Czternastu punktach Wilsona”, w których zawarto punkt dotyczący polskiej niepodległości.

Oba teksty dzieliło jednak podejście do powojennej Polski. Wilson chciał, aby kraj obejmował tereny “bezsprzecznie zamieszkane przez ludność polską”, natomiast przedstawiciele państw Ententy zakładali ogólne powstanie “zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza”. Taka nieprecyzyjność deklaracji wersalskiej wynikała z aktualnej sytuacji wojennej. Dość przypomnieć, że w tamtej chwili – wiosną i latem 1918 roku, całość terenów polskich okupowały państwa centralne, które powaliły rosyjski carat. Co więcej, właśnie zaciekle szturmowały front zachodni.

Na zdjęciu poglądowym: premier Francji George Clemenceau, premier Wielkiej Brytanii David-Lloyd George i premier Włoch Vittorio Emanuele.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!