Historia

Kalendarium historyczne: 25 kwietnia 1333 – koronacja Kazimierza Wielkiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne: rocznica koronacji Kazimierza III. Władca ten nie miał łatwo na początku panowania, lecz zdał egzamin z rządzenia na piątkę.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom zmiany na tronie po śmierci króla Łokietka.

Gdy 2 marca 1333 roku umierał Władysław Łokietek, wielu spośród polskich możnych miało obawy przed wstąpieniem jego syna Kazimierza na polski tron. Młodzieniec był postrzegany jako raczej słaby kandydat do królewskiej korony. Wielu uważało go za tchórza, a także aferzystę, którego bardziej od polityki interesowały kobiety.

Przede wszystkim zarzucano mu ucieczkę z pola bitwy z Krzyżakami pod Płowcami w 1331 roku. Tamta sprawa nie została do dziś wyjaśniona. Nie wiadomo czy chodziło o ucieczkę faktyczną, czy pozorowaną – zgodną z ogólnym planem bitwy.

Cieniem na odbiorze królewicza położył się również skandal, którego był uczestnikiem w 1329 roku podczas wizyty na dworze węgierskim swojej siostry Elżbiety. Uwiódł tam bowiem szlachciankę Klarę Zach. Kiedy sprawa wyszła na jaw, wściekły ojciec dziewczyny dokonał nieudanego zamachu na węgierską królową, za co został skazany na śmierć w męczarniach.

Nie było też jasne czy do koronacji w ogóle dojdzie. Wystarczy tylko wspomnieć, że ojciec Kazimierza otrzymał koronę po ponad dwudziestu latach starań o nią. Teoretycznie akt ten był już tylko formalnością, jednak wrogowie nie spali.

Dobiegał końca rozejm z Krzyżakami, którzy grozili wznowieniem działań wojennych. Z kolei sojusznik Krzyżaków – król czeski Jan Luksemburski, sam zgłaszał roszczenia do polskiej korony. Co więcej, koronację utrudniała matka Kazimierza, która była pokłócona z jego żoną – litwinką Aldoną Anną Giedyminówną. Nie chciała oddać jej tytułu królowej.

Wbrew przewidywaniom, Kazimierz okazał się już od początku sprytnym i wytrawnym politykiem. Pokonał wszystkie przeszkody na drodze do korony. Poradził sobie nawet z zazdrosną matką, której przyznał oprawę wdowią i odesłał do klasztoru klarysek w Starym Sączu.

Uroczystego namaszczenia i nałożenia korony w katedrze na Wawelu dokonał 25 kwietnia 1333 roku arcybiskup gnieźnieński Janisław. Przed młodym władcą stały poważne zadania, ale wywiązał się z nich znakomicie. Dlatego też, jako jedyny polski król uzyskał przydomek “Wielki”.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!