Historia

Kalendarium historyczne: 22 czerwca 1990 – antypolska uchwała Krajowego Prowydu OUN

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne: rocznica wydania uchwały krajowego Prowydu OUN. Autentyczność tego dokumentu jest przez niektórych badaczy podważana.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się antypolskiemu dokumentowi, przypisywanemu organizacji OUN. Został wydany 22 czerwca 1990 roku.

Część badaczy przypisuje autorstwo tekstu historykowi związanemu z kręgami chamokomunistycznej, ex-grunwaldowskiej “Myśli Polskiej” – Edwardowi Prusowi. Niemniej, pomijając kwestie autorstwa, dokument ten dość dobrze opisuje stosunek ukraińskich szowinistów do Polski, podobnie jak “Protokoły Mędrców Syjonu” trafnie wskazują na globalistyczne, żydowskie plany, choć zarzuca się, że ich autorem byli oficerowie carskiej Ochrany.

Dokument ma aż 60 stron i został opracowany w formie listy postulatów, które Ukraińcy chcą zrealizować w sferze swoich relacji z Polską i Polakami. Najważniejsze tezy uchwały to:

  • Doprowadzenie do tego, aby władze polskie jednostronnie przyznały, że względem samodzielnej Ukrainy nie wysuwają i nie będą wysuwać w przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych (spełnione),
  • Doprowadzenie do tego, aby sami Polacy oddawali hołd bohaterskiej UPA, prekursorce “Solidarności’. Polacy mają też  potępić tzw. akcję Wisła jako ludobójczą, za znęcanie się nad ukraińską ludnością (spełnione),
  • Wykazywanie ukraińskości Zakierzonia zgodnie z granicą nakreśloną przez OUN-UPA, podkreślając, że samostijna Ukraina nigdy z tych ziem nie zrezygnuje i w odpowiednim momencie o nie się upomni. Jeśli Polacy będą się upierać, to Ukraina względem nich bez wahania użyje siły zbrojnej (w toku).
  • Szerzenie kultu Stepana Bandery Romana Szuchewycza – “Czuprynki” oraz metropolity Andrzeja Szeptyckiego przez upamiętnianie w miastach i wsiach pomnikami, jak i nadawaniem ich imienia szkołom, ulicom i placom (spełnione, częściowo w toku),
  • Powołanie Uniwersytet Ukraiński w Krakowie (w toku).
  • Doprowadzenie do zwrotu przez Kościół Polski katedry ukraińskiej w książęcym grodzie Przemyślu. Tu powinno znaleźć się biskupstwo Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi oraz powinny osiedlić się ukraińskie zakony (częściowo spełnione – oddano katedrę).

Wszystko powyższe ma docelowo służyć osłabieniu Polski, a w przyszłości doprowadzić nawet do zupełnej dekompozycji państwa polskiego – co według autora/autorów dokumentu, ma leżeć w interesie Ukrainy.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!